Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTF120 viền Bạc ( mặt ngang 120 )
Mã sản phẩm: INL-DTF07-120/(x)B
Đăng ngày 20-10-2022 05:51:25 AM
Giá : 180.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              700 Lumen
  Kích thước:           Ø70*D100*H55
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTF120 viền Bạc ( mặt ngang 120 )
Mã sản phẩm: INL-DTF07-120/SE3B
Đăng ngày 20-10-2022 05:47:25 AM
Giá : 204.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              700 Lumen
  Kích thước:           Ø70*D100*H55
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTF viền Bạc ( mặt ngang 140)
Mã sản phẩm: INL-DTF09-140/(x)B
Đăng ngày 20-10-2022 05:27:04 AM
Giá : 220.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              900 Lumen
  Kích thước:           Ø105*D140*H35
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTF viền Bạc ( mặt ngang 140 )
Mã sản phẩm: INL-DTF09-140/SE3B
Đăng ngày 20-10-2022 05:11:22 AM
Giá : 259.000 đ

Công suất:                    9w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:              900 Lumen
Kích thước:           Ø105*D140*H35
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W DTF120 viền Vàng ( mặt ngang 120 )
Mã sản phẩm: INL-DTF07-120/(x)V
Đăng ngày 20-10-2022 04:11:41 AM
Giá : 188.000 đ

Công suất:                    7w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:              700 Lumen
Kích thước:           Ø085*D115*H35
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTF120 viền Vàng ( mặt ngang 120mm )
Mã sản phẩm: INL-DTF07-120/SE3V
Đăng ngày 20-10-2022 03:58:56 AM
Giá : 212.000 đ

Công suất:                    7w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:              700 Lumen
Kích thước:           Ø70*D100*H55
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTF viền Vàng ( mặt ngang 140 )
Mã sản phẩm: INL-DTF09-140/(x)V
Đăng ngày 19-10-2022 09:34:13 PM
Giá : 228.000 đ

Công suất:                    9w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:              900 Lumen
Kích thước:           Ø105*D140*H35
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTF viền Vàng ( mặt ngang 140 mm )
Mã sản phẩm: INL-DTF09-140/SE3V
Đăng ngày 19-10-2022 09:32:02 PM
Giá : 267.000 đ

Công suất:                    9w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:              900 Lumen
Kích thước:           Ø105*D140*H35
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTF 3 chế độ viền Bạc ( mặt ngang 105mm )
Mã sản phẩm: INL-DTF07-105/SE3B
Đăng ngày 19-10-2022 05:48:25 AM
Giá : 157.000 đ

Công suất:                    7w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:              700 Lumen
Kích thước:           Ø070*D105*H35
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 5W mẫu DTF viền Vàng
Mã sản phẩm: INL-DTF05-105/(x)V
Đăng ngày 19-10-2022 05:32:17 AM
Giá : 170.000 đ

 • Công suất:                    5w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              500 Lumen
  Kích thước:         Ø070*D105*H35
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 5W 3 chế độ mẫu DTF viền Vàng
Mã sản phẩm: INL-DTF05-105/SE3V
Đăng ngày 19-10-2022 05:18:01 AM
Giá : 162.000 đ

Công suất:                    5w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:              500 Lumen
Kích thước:           Ø70*D100*H35
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTF viền bạc ( mặt ngang 105mm)
Mã sản phẩm: INL-DTF07-105/(x)B
Đăng ngày 19-10-2022 05:08:26 AM
Giá : 157.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              700 Lumen
  Kích thước:         Ø070*D105*H35
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 12W 3 chế độ mẫu DTF viền Vàng
Mã sản phẩm: INL-DTF12-140/SE3V
Đăng ngày 19-10-2022 04:48:09 AM
Giá : 278.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              1200 Lumen
  Kích thước:          Ø105*D140*H35
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 18W mẫu DTF170 viền Vàng
Mã sản phẩm: INL-DTF18-170/(x)V
Đăng ngày 19-10-2022 04:38:51 AM
Giá : 338.000 đ

 • Công suất:                    18w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              1800 Lumen
  Kích thước:          Ø140*D170*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 18W mẫu DTF170 viền Bạc
Mã sản phẩm: INL-DTF18-170/(x)B
Đăng ngày 19-10-2022 04:28:15 AM
Giá : 330.000 đ

Công suất:                    18w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:              1800 Lumen
Kích thước:          Ø140*D170*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              140,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 15W mẫu DTF viền Bạc
Mã sản phẩm: INL-DTF15-170/(x)B
Đăng ngày 18-10-2022 05:26:11 AM
Giá : 317.000 đ

 • Công suất:                    15w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              1500 Lumen
  Kích thước:          Ø140*D175*H35
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 15W mẫu DTF viền Vàng
Mã sản phẩm: INL-DTF15-170/(x)V
Đăng ngày 18-10-2022 04:54:32 AM
Giá : 333.000 đ

 • Công suất:                    15w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              1500 Lumen
  Kích thước:          Ø140*D175*H35
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 24W mẫu DTF190 viền Bạc
Mã sản phẩm: INL-DTF24-190/(x)B
Đăng ngày 18-10-2022 04:39:00 AM
Giá : 392.000 đ

 • Công suất:                    24w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              2400 Lumen
  Kích thước:          Ø155*D185*H35
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTF120 viền Vàng
Mã sản phẩm: INL-DTF09-120/(x)
Đăng ngày 18-10-2022 04:09:13 AM
Giá : 207.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               900 Lumen
  Kích thước:           Ø140*D175*H35
  Giá PMMA               Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTF120 viền Vàng
Mã sản phẩm: INL-DTF09-120/SE3V
Đăng ngày 18-10-2022 03:54:24 AM
Giá : 246.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               900 Lumen
  Kích thước:          Ø085*D115*H35
  Giá PMMA               Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTF120 viền Bạc
Mã sản phẩm: INL-DTF09-120/(x)B
Đăng ngày 18-10-2022 03:20:43 AM
Giá : 199.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               900 Lumen
  Kích thước:          Ø085*D115*H35
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 12W mẫu DTF viền Bạc ( mặt ngang 140mm )
Mã sản phẩm: INL-DTF12-140/(x)B
Đăng ngày 18-10-2022 03:16:15 AM
Giá : 233.000 đ

 • Công suất:                       12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                 1200 Lumen
  Kích thước:              Ø105*D140*H35
  Giá PMMA                   Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                    125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 12W 3 chế độ mẫu DTF viển bạc
Mã sản phẩm: INL-DTF12-140/SE3B
Đăng ngày 18-10-2022 03:14:11 AM
Giá : 270.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              1200 Lumen
  Kích thước:         Ø105*D140*H35
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 5W mẫu DTF viền Bạc
Mã sản phẩm: INL-DTF05-105/(x)B
Đăng ngày 18-10-2022 02:58:23 AM
Giá : 154.000 đ

 • Công suất:                    5w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               500 Lumen
  Kích thước:         Ø070*D105*H35
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 5W 3 chế độ mẫu DTF viền Bạc
Mã sản phẩm: INL-DTF05-105/SE3B
Đăng ngày 18-10-2022 02:56:17 AM
Giá : 176.000 đ

 • Công suất:                    5w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               500 Lumen
  Kích thước:         Ø070*D105*H35
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTF140 viền Bạc
Mã sản phẩm: INL-DTF07-140/SE_B
Đăng ngày 18-10-2022 02:31:33 AM
Giá : 220.000 đ

Công suất:                        9w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                  900 Lumen
Kích thước:              Ø105*D140*H35
Giá PMMA                   Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                   125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần downlight 9w DTF viền bạc 3 chế độ ( Mặt ngang 140)
Mã sản phẩm: INL - DTF09-140/SE3B
Đăng ngày 18-10-2022 02:18:24 AM
Giá : 259.000 đ

 • Công suất:                        9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                   900 Lumen
  Kích thước:             Ø105*D140*H35
  Giá PMMA                  Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                  Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Danh mục sản phẩm

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây