Đèn led lon 12w mẫu LOC 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-LOC12-075/CB3
Đăng ngày 01-09-2023 12:21:03 AM
Giá : 678.000 đ

 • Công suất:                          12w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    1440 Lumen
  Kích thước:                    Φ75 x H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 12w mẫu LOC
Mã sản phẩm: INL-LOC12-085/(x)
Đăng ngày 01-09-2023 12:15:15 AM
Giá : 596.000 đ

 • Công suất:                          10w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    1440 Lumen
  Kích thước:                    Φ75 x H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 10w mẫu LOC
Mã sản phẩm: INL-LOC10-085/(x)
Đăng ngày 01-09-2023 12:11:20 AM
Giá : 592.000 đ

 • Công suất:                          10w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    840 Lumen
  Kích thước:                    Ø60*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 7w mẫu LOC 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-LOC07-060/CB3
Đăng ngày 01-09-2023 12:07:16 AM
Giá : 557.000 đ

 • Công suất:                          7w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    840 Lumen
  Kích thước:                    Ø60*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 7w mẫu LOC
Mã sản phẩm: INL-LOC07-070/(x)
Đăng ngày 01-09-2023 12:04:53 AM
Giá : 454.000 đ

 • Công suất:                          7w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    840 Lumen
  Kích thước:                    Ø60*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 5w mẫu LOC
Mã sản phẩm: INL-LOC05-070/(x)
Đăng ngày 01-09-2023 12:02:13 AM
Giá : 446.000 đ

 • Công suất:                          5w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    600 Lumen
  Kích thước:                    Ø60*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 20w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB20-095/(x)
Đăng ngày 31-08-2023 02:39:49 AM
Giá : 768.000 đ

 • Công suất:                          20w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     2400 Lumen
  Kích thước:                    Φ95 x H150
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 18w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB18-095/(x)
Đăng ngày 31-08-2023 02:37:10 AM
Giá : 742.000 đ

 • Công suất:                          18w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     2160 Lumen
  Kích thước:                    Φ95 x H150
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 15w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB15-095/(x)
Đăng ngày 31-08-2023 02:34:48 AM
Giá : 707.000 đ

 • Công suất:                          15w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     1800 Lumen
  Kích thước:                     Φ95 x H150
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 12w mẫu LOB 3 chế độ
Mã sản phẩm: LOB12-075/CB3
Đăng ngày 30-08-2023 04:43:22 AM
Giá : 737.000 đ

 • Công suất:                          12w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     1440 Lumen
  Kích thước:                      Ø75*H130
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 12w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB12-075/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 11:44:55 PM
Giá : 659.000 đ

 • Công suất:                              12w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                        1440 Lumen
  Kích thước:                        Ø75*H130
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 10w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB10-075/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 11:43:07 PM
Giá : 640.000 đ

Công suất:                              10w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                        1200 Lumen
Kích thước:                        Ø75*H130
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 7w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB07-055/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 11:40:03 PM
Giá : 373.000 đ

 • Công suất:                           7w
  Ánh sáng:              Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       840 Lumen
  Kích thước:                      Φ55 x H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 7w mẫu LOB 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-LOB07-055/CB3
Đăng ngày 06-05-2021 11:17:54 PM
Giá : 466.000 đ

 • Công suất:                          7w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     840 Lumen
  Kích thước:                     Ø55*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 5w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB05-055/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 11:13:56 PM
Giá : 352.000 đ

 • Công suất:                          5w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     600 Lumen
  Kích thước:                    Ø55*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon ốp trần 15w mẫu LOA
Mã sản phẩm: INL-LOA15-100/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 10:35:44 PM
Giá : 524.000 đ

 • Công suất:                          15w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    1800 Lumen
  Kích thước:                    Ø100*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon ốp trần 12w mẫu LOA 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-LOA12-100/CB3
Đăng ngày 06-05-2021 10:33:55 PM
Giá : 583.000 đ

 • Công suất:                          12w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    1440 Lumen
  Kích thước:                    Ø100*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 12w mẫu LOA
Mã sản phẩm: INL-LOA12-100/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 10:32:10 PM
Giá : 491.000 đ

 • Công suất:                          12w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    1440 Lumen
  Kích thước:                    Ø100*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 7w mẫu LOA 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-LOA07-100/CB3
Đăng ngày 06-05-2021 10:30:54 PM
Giá : 557.000 đ

Công suất:                          7w
Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                     840 Lumen
Kích thước:                    Ø100*H100
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 7w mẫu LOA
Mã sản phẩm: INL-LOA07-100/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 10:27:27 PM
Giá : 463.000 đ

Công suất:                          7w
Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                     840 Lumen
Kích thước:                    Ø100*H100
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 5w mẫu LOA
Mã sản phẩm: INL-LOA05-100/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 10:25:46 PM
Giá : 457.000 đ

 • Công suất:                          5w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     600 Lumen
  Kích thước:                    Ø100*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Danh mục sản phẩm

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây