Đèn led lon 12w mẫu LOC 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-LOC12-075/CB3
Đăng ngày 01-09-2023 12:21:03 AM
Giá : 678.000 đ

 • Công suất:                          12w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    1440 Lumen
  Kích thước:                    Φ75 x H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 12w mẫu LOC
Mã sản phẩm: INL-LOC12-085/(x)
Đăng ngày 01-09-2023 12:15:15 AM
Giá : 596.000 đ

 • Công suất:                          10w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    1440 Lumen
  Kích thước:                    Φ75 x H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 10w mẫu LOC
Mã sản phẩm: INL-LOC10-085/(x)
Đăng ngày 01-09-2023 12:11:20 AM
Giá : 592.000 đ

 • Công suất:                          10w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    840 Lumen
  Kích thước:                    Ø60*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 7w mẫu LOC 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-LOC07-060/CB3
Đăng ngày 01-09-2023 12:07:16 AM
Giá : 557.000 đ

 • Công suất:                          7w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    840 Lumen
  Kích thước:                    Ø60*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 7w mẫu LOC
Mã sản phẩm: INL-LOC07-070/(x)
Đăng ngày 01-09-2023 12:04:53 AM
Giá : 454.000 đ

 • Công suất:                          7w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    840 Lumen
  Kích thước:                    Ø60*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 5w mẫu LOC
Mã sản phẩm: INL-LOC05-070/(x)
Đăng ngày 01-09-2023 12:02:13 AM
Giá : 446.000 đ

 • Công suất:                          5w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    600 Lumen
  Kích thước:                    Ø60*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 20w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB20-095/(x)
Đăng ngày 31-08-2023 02:39:49 AM
Giá : 768.000 đ

 • Công suất:                          20w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     2400 Lumen
  Kích thước:                    Φ95 x H150
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 18w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB18-095/(x)
Đăng ngày 31-08-2023 02:37:10 AM
Giá : 742.000 đ

 • Công suất:                          18w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     2160 Lumen
  Kích thước:                    Φ95 x H150
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 15w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB15-095/(x)
Đăng ngày 31-08-2023 02:34:48 AM
Giá : 707.000 đ

 • Công suất:                          15w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     1800 Lumen
  Kích thước:                     Φ95 x H150
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 12w mẫu LOB 3 chế độ
Mã sản phẩm: LOB12-075/CB3
Đăng ngày 30-08-2023 04:43:22 AM
Giá : 737.000 đ

 • Công suất:                          12w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     1440 Lumen
  Kích thước:                      Ø75*H130
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 12w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB12-075/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 11:44:55 PM
Giá : 659.000 đ

 • Công suất:                              12w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                        1440 Lumen
  Kích thước:                        Ø75*H130
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 10w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB10-075/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 11:43:07 PM
Giá : 640.000 đ

Công suất:                              10w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                        1200 Lumen
Kích thước:                        Ø75*H130
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 7w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB07-055/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 11:40:03 PM
Giá : 373.000 đ

 • Công suất:                           7w
  Ánh sáng:              Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       840 Lumen
  Kích thước:                      Φ55 x H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 7w mẫu LOB 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-LOB07-055/CB3
Đăng ngày 06-05-2021 11:17:54 PM
Giá : 466.000 đ

 • Công suất:                          7w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     840 Lumen
  Kích thước:                     Ø55*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 5w mẫu LOB
Mã sản phẩm: INL-LOB05-055/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 11:13:56 PM
Giá : 352.000 đ

 • Công suất:                          5w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     600 Lumen
  Kích thước:                    Ø55*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon ốp trần 15w mẫu LOA
Mã sản phẩm: INL-LOA15-100/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 10:35:44 PM
Giá : 524.000 đ

 • Công suất:                          15w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    1800 Lumen
  Kích thước:                    Ø100*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon ốp trần 12w mẫu LOA 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-LOA12-100/CB3
Đăng ngày 06-05-2021 10:33:55 PM
Giá : 583.000 đ

 • Công suất:                          12w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    1440 Lumen
  Kích thước:                    Ø100*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 12w mẫu LOA
Mã sản phẩm: INL-LOA12-100/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 10:32:10 PM
Giá : 491.000 đ

 • Công suất:                          12w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                    1440 Lumen
  Kích thước:                    Ø100*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 7w mẫu LOA 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-LOA07-100/CB3
Đăng ngày 06-05-2021 10:30:54 PM
Giá : 557.000 đ

Công suất:                          7w
Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                     840 Lumen
Kích thước:                    Ø100*H100
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 7w mẫu LOA
Mã sản phẩm: INL-LOA07-100/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 10:27:27 PM
Giá : 463.000 đ

Công suất:                          7w
Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                     840 Lumen
Kích thước:                    Ø100*H100
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led lon 5w mẫu LOA
Mã sản phẩm: INL-LOA05-100/(x)
Đăng ngày 06-05-2021 10:25:46 PM
Giá : 457.000 đ

 • Công suất:                          5w
  Ánh sáng:            Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                     600 Lumen
  Kích thước:                    Ø100*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                      125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây