Đèn LED âm trần Downlight 12W 3 chế độ mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI12-145/SE3V
Đăng ngày 14-08-2023 02:21:47 PM
Giá : 299.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1200 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 12W mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INl-DTI12-145/(x)V
Đăng ngày 14-08-2023 02:15:39 PM
Giá : 267.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1200 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-145/SE3V
Đăng ngày 14-08-2023 02:06:05 PM
Giá : 289.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               900 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-145/(x)V
Đăng ngày 14-08-2023 02:01:59 PM
Giá : 255.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               900 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTI viền vàng - Mặt ngang 120mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-120/SE3V
Đăng ngày 14-08-2023 01:52:56 PM
Giá : 245.000 đ

Công suất:                    9w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:               900 Lumen
Kích thước:          Ø090*D120*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 120mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-120/(x)V
Đăng ngày 14-08-2023 01:49:37 PM
Giá : 209.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               700 Lumen
  Kích thước:          Ø090*D120*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTI viền vàng - Mặt ngang 120mm
Mã sản phẩm: INL-DTI07-120/SE3V
Đăng ngày 14-08-2023 01:44:40 PM
Giá : 209.000 đ

Công suất:                    7w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:               700 Lumen
Kích thước:          Ø090*D120*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 120mm
Mã sản phẩm: INL-DTI07-120/(x)V
Đăng ngày 14-08-2023 01:42:56 PM
Giá : 185.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               700 Lumen
  Kích thước:          Ø080*D110*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTI viền vàng - Mặt ngang 110mm )
Mã sản phẩm: INL-DTI07-110/SE3V
Đăng ngày 14-08-2023 01:36:31 PM
Giá : 203.000 đ

Công suất:                    7w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:               700 Lumen
Kích thước:          Ø080*D110*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 110mm
Mã sản phẩm: INL-DTI07-110/(x)V
Đăng ngày 14-08-2023 01:23:15 PM
Giá : 182.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               700 Lumen
  Kích thước:          Ø080*D110*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTI viền bạc
Mã sản phẩm: DTI07-120/(x)B
Đăng ngày 19-10-2022 03:24:20 PM
Giá : 180.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               700 Lumen
  Kích thước:          Ø090*D120*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTI viền bạc
Mã sản phẩm: INL-DTI07-120/SE3B
Đăng ngày 19-10-2022 03:22:11 PM
Giá : 204.000 đ

Công suất:                    7w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:               700 Lumen
Kích thước:          Ø090*D120*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTI viền bạc - Mặt ngang 120mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-120/(x)B
Đăng ngày 19-10-2022 03:17:49 PM
Giá : 206.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               700 Lumen
  Kích thước:          Ø090*D120*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTI viền bạc - Mặt ngang 120mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-120/SE3
Đăng ngày 19-10-2022 03:13:52 PM
Giá : 240.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               700 Lumen
  Kích thước:          Ø090*D120*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTI viền bạc - Mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-145/(x)B
Đăng ngày 18-10-2022 12:46:59 PM
Giá : 250.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               900 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTI viền bạc - Mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-145/SE3
Đăng ngày 18-10-2022 12:13:06 PM
Giá : 284.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               900 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 12W mẫu DTI viền bạc - Mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI12-145/(x)B
Đăng ngày 18-10-2022 12:05:58 PM
Giá : 262.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1200 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 12W 3 chế độ mẫu DTI viền bạc - Mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI12-145/SE3B
Đăng ngày 18-10-2022 12:03:27 PM
Giá : 294.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1200 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây