Đèn LED âm trần Downlight 12W 3 chế độ mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI12-145/SE3V
Đăng ngày 14-08-2023 03:21:47 PM
Giá : 299.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1200 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 12W mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INl-DTI12-145/(x)V
Đăng ngày 14-08-2023 03:15:39 PM
Giá : 267.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1200 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-145/SE3V
Đăng ngày 14-08-2023 03:06:05 PM
Giá : 289.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               900 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-145/(x)V
Đăng ngày 14-08-2023 03:01:59 PM
Giá : 255.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               900 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTI viền vàng - Mặt ngang 120mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-120/SE3V
Đăng ngày 14-08-2023 02:52:56 PM
Giá : 245.000 đ

Công suất:                    9w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:               900 Lumen
Kích thước:          Ø090*D120*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 120mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-120/(x)V
Đăng ngày 14-08-2023 02:49:37 PM
Giá : 209.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               700 Lumen
  Kích thước:          Ø090*D120*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTI viền vàng - Mặt ngang 120mm
Mã sản phẩm: INL-DTI07-120/SE3V
Đăng ngày 14-08-2023 02:44:40 PM
Giá : 209.000 đ

Công suất:                    7w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:               700 Lumen
Kích thước:          Ø090*D120*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 120mm
Mã sản phẩm: INL-DTI07-120/(x)V
Đăng ngày 14-08-2023 02:42:56 PM
Giá : 185.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               700 Lumen
  Kích thước:          Ø080*D110*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTI viền vàng - Mặt ngang 110mm )
Mã sản phẩm: INL-DTI07-110/SE3V
Đăng ngày 14-08-2023 02:36:31 PM
Giá : 203.000 đ

Công suất:                    7w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:               700 Lumen
Kích thước:          Ø080*D110*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTI viền vàng - mặt ngang 110mm
Mã sản phẩm: INL-DTI07-110/(x)V
Đăng ngày 14-08-2023 02:23:15 PM
Giá : 182.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               700 Lumen
  Kích thước:          Ø080*D110*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTI viền bạc
Mã sản phẩm: DTI07-120/(x)B
Đăng ngày 19-10-2022 04:24:20 PM
Giá : 180.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               700 Lumen
  Kích thước:          Ø090*D120*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTI viền bạc
Mã sản phẩm: INL-DTI07-120/SE3B
Đăng ngày 19-10-2022 04:22:11 PM
Giá : 204.000 đ

Công suất:                    7w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:               700 Lumen
Kích thước:          Ø090*D120*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTI viền bạc - Mặt ngang 120mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-120/(x)B
Đăng ngày 19-10-2022 04:17:49 PM
Giá : 206.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               700 Lumen
  Kích thước:          Ø090*D120*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTI viền bạc - Mặt ngang 120mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-120/SE3
Đăng ngày 19-10-2022 04:13:52 PM
Giá : 240.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               700 Lumen
  Kích thước:          Ø090*D120*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTI viền bạc - Mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-145/(x)B
Đăng ngày 18-10-2022 01:46:59 PM
Giá : 250.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               900 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTI viền bạc - Mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI09-145/SE3
Đăng ngày 18-10-2022 01:13:06 PM
Giá : 284.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               900 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 12W mẫu DTI viền bạc - Mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI12-145/(x)B
Đăng ngày 18-10-2022 01:05:58 PM
Giá : 262.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1200 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 12W 3 chế độ mẫu DTI viền bạc - Mặt ngang 140mm
Mã sản phẩm: INL-DTI12-145/SE3B
Đăng ngày 18-10-2022 01:03:27 PM
Giá : 294.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1200 Lumen
  Kích thước:          Ø110*D140*H40
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Danh mục sản phẩm

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây