Đèn cắm cỏ nhôm đúc xám 50w
Mã sản phẩm: INL-CCDP120
Đăng ngày 02-11-2023 11:04:20 PM
Giá : 1.000.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-CCDP120
 • Chíp LED: BRIDGELUX
 • Công suất: 50W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : KHÔNG CÓ 
 • Kích thước đèn: 120x160MM
 • Màu vỏ đèn: Xám 
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn cắm cỏ nhôm đúc xám 30w
Mã sản phẩm: INL-CCDP100
Đăng ngày 02-11-2023 10:58:20 PM
Giá : 800.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-CCDP100
 • Chíp LED: BRIDGELUX
 • Công suất: 30W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : KHÔNG CÓ 
 • Kích thước đèn: 100x150mm
 • Màu vỏ đèn: Xám 
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn cắm cỏ nhôm đúc 12w - 15w Gía tham khảo
Mã sản phẩm: INL-CCDP85
Đăng ngày 02-11-2023 10:40:13 PM
Giá : 600.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-CCNDV80
 • Chíp LED: BRIDGELUX
 • Công suất: 12 - 15W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 700.000 đồng 
 • Kích thước đèn: 63x120mm
 • Màu vỏ đèn: Xám 
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn cắm cỏ nhôm đúc 7w
Mã sản phẩm: INL-CCDP63
Đăng ngày 02-11-2023 10:08:50 PM
Giá : 540.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-CCNDV80
 • Chíp LED: BRIDGELUX
 • Công suất: 7W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 580.000 đồng 
 • Kích thước đèn: 63x120mm
 • Màu vỏ đèn: Xám 
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn cắm cỏ nhôm đúc vuông 12w
Mã sản phẩm: INL-CCNDV80
Đăng ngày 02-11-2023 09:37:29 PM
Giá : 1.000.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-CCNDV80
 • Chíp LED: CREE
 • Công suất: 12W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 1.100.000 đồng 
 • Kích thước đèn: 80x80mm
 • Màu vỏ đèn: Xám 
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn cắm cỏ LED COB 3W
Mã sản phẩm: INL-CCKLCOB42
Đăng ngày 02-11-2023 03:34:21 AM
Giá : 190.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-CCKLCOB42 
 • Chíp LED: BRIDGELUX
 • Công suất: 7W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : KHÔNG CÓ 
 • Kích thước đèn: 42x65x230mm
 • Màu vỏ đèn: Đen
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 20-30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn cắm cỏ gân 7w
Mã sản phẩm: INL-CCCG95
Đăng ngày 02-11-2023 03:17:19 AM
Giá : 240.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-CCCG95
 • Chíp LED: BRIDGELUX
 • Công suất: 7W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 270.000 nghìn đồng 
 • Kích thước đèn: 95x95x230mm
 • Màu vỏ đèn: Đen
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 20-30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn cắm cỏ gân 5w
Mã sản phẩm: INL-CCCG75
Đăng ngày 01-11-2023 11:33:55 PM
Giá : 200.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-CC3M60
 • Chíp LED: BRIDGELUX
 • Công suất: 5W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 270.000 nghìn đồng 
 • Kích thước đèn: 75x80x230mm
 • Màu vỏ đèn: Đen
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 20-30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn cắm cỏ có tai 3w
Mã sản phẩm: INL-CC3M60
Đăng ngày 01-11-2023 03:44:41 AM
Giá : 180.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-CC3M60
 • Chíp LED: BRIDGELUX
 • Công suất: 3W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 200.000 nghìn đồng 
 • Kích thước đèn: 60x77x220mm
 • Màu vỏ đèn: Đen
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 20-30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn cắm cỏ LED COB 12W kính tụ
Mã sản phẩm: INL-CCKL85
Đăng ngày 31-10-2023 03:47:49 AM
Giá : 400.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-CCKL52
 • Chíp LED: BRIDGELUX
 • Công suất: 12W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 440.000 nghìn đồng 
 • Kích thước đèn: 85x85x275mm
 • Màu vỏ đèn: Đen, Trắng, Bạc
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn cắm cỏ LED COB 7W kính tụ
Mã sản phẩm: INL-CCKL60
Đăng ngày 31-10-2023 03:40:21 AM
Giá : 300.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-CCKL52
 • Chíp LED: BRIDGELUX
 • Công suất: 7W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 320.000 nghìn đồng 
 • Kích thước đèn: 60x75x240mm
 • Màu vỏ đèn: Đen, Trắng, Bạc
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn cắm cỏ LED COB 5W kính tụ
Mã sản phẩm: INL-CCKL52
Đăng ngày 31-10-2023 03:35:09 AM
Giá : 250.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-CCKL52
 • Chíp LED: BRIDGELUX
 • Công suất: 5W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 270.000 nghìn đồng 
 • Kích thước đèn: 52x78x230mm
 • Màu vỏ đèn: Đen, Trắng, Bạc
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn bán nguyệt ôm gốc cây / cột nhà 12w
Mã sản phẩm: INL-OGCBN12W
Đăng ngày 31-10-2023 02:34:28 AM
Giá : 500.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-OGCBN6W
 • Chíp LED: LUMILEDS-CREE
 • Công suất: 6W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 270.000 nghìn đồng 
 • Kích thước đèn: 210*50*50mm
 • Màu vỏ đèn: Đen, Trắng, Bạc
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 20~30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn bán nguyệt ôm gốc cây / cột nhà 6w
Mã sản phẩm: INL-OGCBN6W
Đăng ngày 31-10-2023 02:21:16 AM
Giá : 250.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-OGCBN6W
 • Chíp LED: LUMILEDS-CREE
 • Công suất: 6W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 270.000 nghìn đồng 
 • Kích thước đèn: 210*50*50mm
 • Màu vỏ đèn: Đen, Trắng, Bạc
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 20~30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • RA : >80 
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP66
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn Âm Cầu Thang Chữ Nhật Mặt Inox 3w hoặc 5w - Giá tham khảo
Mã sản phẩm: INL-ACTMI110
Đăng ngày 26-10-2023 03:59:09 AM
Giá : 220.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-ACTMI110
 • Chíp LED: LUMILEDS-CREE
 • Công suất: 3W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 240.000 nghìn đồng 
 • Kích thước lỗ khoét: 110x40mm
 • Kích thước đèn: 110x45mm
 • Màu vỏ đèn: Đen, Trắng, Bạc
 • Điện áp: 12/24V/220V
 • Góc chiếu: 20~30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP65
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn Âm Cầu Thang Vuông 2w
Mã sản phẩm: INL-ACTD85
Đăng ngày 26-10-2023 12:20:57 AM
Giá : 190.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL-ACTD85
 • Chíp LED: LUMILEDS-CREE
 • Công suất: 2W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 210.000 nghìn đồng 
 • Kích thước lỗ khoét: 75x75mm
 • Kích thước đèn: 85x85mm
 • Màu vỏ đèn: Đen, Trắng, Bạc
 • Điện áp: 85 - 265v
 • Góc chiếu: 20~30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP65
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn Âm Cầu Thang Giọt Nước Chữ Nhật M7
Mã sản phẩm: INL-ACTMM7
Đăng ngày 25-10-2023 10:36:25 PM
Giá : 400.000 đ

 • Mã sản phẩm: INL - ACTMM7
 • Chíp LED: LUMILEDS-CREE
 • Công suất: 3W
 • Ánh sáng: 3000K/4000k/6000k
 • Ánh sáng RRB : 440.000 nghìn đồng 
 • Kích thước lỗ khoét: L190mm * W38mm * H40mm
 • Kích thước đèn: L90 x W86 x H27 mm
 • Màu vỏ đèn: Đen, Trắng, Bạc
 • Điện áp: 85 - 265v
 • Góc chiếu: 30 độ
 • Chỉ số hoàn mầu : CRI = 80 ~100 lm
 • Thời gian hoạt động: 50.000 giờ
 • Chu kỳ tắt/bật: 60.000 lần
 • Cấp bảo vệ: IP65
 • Thời gian khởi động của đèn: 0.05 giây
 • Không chứa thủy ngân và chất độc hại
 • Tình trạng: còn hàng
 • Bảo hành: 2 năm 

Đèn âm đất thanh chữ nhật 36w cây 1m - Giá tham khảo
Mã sản phẩm: INL-ADHCN1M36
Đăng ngày 18-10-2023 11:28:38 PM
Giá : 1.460.000 đ

 • Công suất                       36w    
  Ánh sáng        Vàng, Trắng, Trung tính
  Màu RRB + 80 ngàn liên hệ sdt 
                  để đặt hàng
     
  Điện áp (AC)                 12/24V/220 V    
  Hiệu suất quang                 80 ~100Lm/w    
  Độ hoàn màu                   > 80Ra    
  Chế độ chiếu sáng                  Chiếu điểm    
  Kích thước tổng               980x90x80mm    
  Kích thước khoét               970x80x85mm    
  Góc chiếu sáng                   20 - 30 độ    
  Cấp độ bảo vệ            IP 66 chống chịu nước    
  Chất liệu               Nhôm, nhựa PC    
  Chip Led            LUMILEDS-CREE    
  Tuổi thọ                   50.000 giờ    
  Xuất xứ                    Việt Nam    
  Bảo hành                     2 năm    

Đèn âm đất thanh chữ nhật 18w cây 1m - Giá tham khảo
Mã sản phẩm: INL-ADHCN1M18
Đăng ngày 18-10-2023 11:12:37 PM
Giá : 1.360.000 đ

 • Công suất                       18w    
  Ánh sáng        Vàng, Trắng, Trung tính
  Màu RRB + 40 ngàn liên hệ sdt 
                  để đặt hàng
     
  Điện áp (AC)                 12/24V/220 V    
  Hiệu suất quang                 80 ~100Lm/w    
  Độ hoàn màu                   > 80Ra    
  Chế độ chiếu sáng                  Chiếu điểm    
  Kích thước tổng               980x90x80mm    
  Kích thước khoét               970x80x85mm    
  Góc chiếu sáng                   20 - 30 độ    
  Cấp độ bảo vệ            IP 66 chống chịu nước    
  Chất liệu               Nhôm, nhựa PC    
  Chip Led            LUMILEDS-CREE    
  Tuổi thọ                   50.000 giờ    
  Xuất xứ                    Việt Nam    
  Bảo hành                     2 năm    

Đèn âm đất thanh chữ nhật 18w - Giá tham khảo
Mã sản phẩm: INL-ADHCN600
Đăng ngày 18-10-2023 10:42:04 PM
Giá : 960.000 đ

 • Công suất                       18w    
  Ánh sáng        Vàng, Trắng, Trung tính
  Màu RRB + 80 ngàn liên hệ sdt 
                  để đặt hàng
     
  Điện áp (AC)                 12/24V/220 V    
  Hiệu suất quang                 80 ~100Lm/w    
  Độ hoàn màu                   > 80Ra    
  Chế độ chiếu sáng                  Chiếu điểm    
  Kích thước tổng               600x90x75mm    
  Kích thước khoét               590x80x80mm    
  Góc chiếu sáng                   20 - 30 độ    
  Cấp độ bảo vệ            IP 66 chống chịu nước    
  Chất liệu               Nhôm, nhựa PC    
  Chip Led            LUMILEDS-CREE    
  Tuổi thọ                   50.000 giờ    
  Xuất xứ                    Việt Nam    
  Bảo hành                     2 năm    

Đèn âm đất thanh chữ nhật 6-9w - Giá tham khảo
Mã sản phẩm: INL-ADHCN300
Đăng ngày 18-10-2023 10:35:34 PM
Giá : 640.000 đ

 • Công suất                       6-9w    
  Ánh sáng        Vàng, Trắng, Trung tính
  Màu RRB + 20 ngàn liên hệ sdt
                  để đặt hàng
     
  Điện áp (AC)                 12/24V/220 V    
  Hiệu suất quang                 80 ~100Lm/w    
  Độ hoàn màu                   > 80Ra    
  Chế độ chiếu sáng                  Chiếu điểm    
  Kích thước tổng               300x90x60mm    
  Kích thước khoét               290x80x65mm    
  Góc chiếu sáng                   20 - 30 độ    
  Cấp độ bảo vệ            IP 66 chống chịu nước    
  Chất liệu               Nhôm, nhựa PC    
  Chip Led            LUMILEDS-CREE    
  Tuổi thọ                   50.000 giờ    
  Xuất xứ                    Việt Nam    
  Bảo hành                     2 năm    

Đèn âm đất thanh chữ nhật 5-6w
Mã sản phẩm: INL-ADHCN200
Đăng ngày 18-10-2023 10:26:26 PM
Giá : 520.000 đ

 • Công suất                       5-6w    
  Ánh sáng        Vàng, Trắng, Trung tính
  Màu RRB + 40 ngàn liên hệ sdt
                  để đặt hàng
     
  Điện áp (AC)                 12/24V/220 V    
  Hiệu suất quang                 80 ~100Lm/w    
  Độ hoàn màu                   > 80Ra    
  Chế độ chiếu sáng                  Chiếu điểm    
  Kích thước tổng               200x80x60mm    
  Kích thước khoét               190x70x65mm    
  Góc chiếu sáng                   20 - 30 độ    
  Cấp độ bảo vệ            IP 66 chống chịu nước    
  Chất liệu               Nhôm đúc, nhựa    
  Chip Led            LUMILEDS-CREE    
  Tuổi thọ                   50.000 giờ    
  Xuất xứ                    Việt Nam    
  Bảo hành                     2 năm    

Đèn âm đất không chỉnh hướng 3x3w
Mã sản phẩm: INL-ADKCH9
Đăng ngày 16-10-2023 11:36:07 PM
Giá : 600.000 đ

 • Công suất                         3x3w    
  Ánh sáng        Vàng, Trắng, Trung tính
          Màu RRB + 100 ngàn
          liên hệ sdt để đặt hàng
     
  Điện áp (AC)                    12/24V/220 V    
  Hiệu suất quang                    80 ~100Lm/w    
  Độ hoàn màu                      > 80Ra    
  Chế độ chiếu sáng                    Chiếu điểm    
  Kích thước tổng                    ø100x80mm    
  Kích thước khoét                     ø95x85mm    
  Góc chiếu sáng                      20 - 30 độ    
  Cấp độ bảo vệ            IP 66 chống chịu nước    
  Chất liệu     Hợp kim Nhôm, sơn tĩnh điện      
  Chip Led                    PHILIPS    
  Tuổi thọ                   50.000 giờ    
  Xuất xứ                     Việt Nam    
  Bảo hành                      2 năm    

Đèn âm đất chỉnh hướng COB
Mã sản phẩm: INL-ADCHCOB20
Đăng ngày 16-10-2023 11:15:02 PM
Giá : 460.000 đ

 • Công suất                         20w
  Ánh sáng        Vàng, Trắng, Trung tính
      Màu RRB + 1 triệu 500 ngàn
         liên hệ sdt để đặt hàng
  Điện áp (AC)                    12/24V/220 V
  Hiệu suất quang                    80 ~100Lm/w
  Độ hoàn màu                      > 80Ra
  Chế độ chiếu sáng                    Chiếu điểm
  Kích thước tổng                     90x160mm
  Góc chiếu sáng                      20 - 30 độ
  Cấp độ bảo vệ            IP 66 chống chịu nước
  Chất liệu     Hợp kim Nhôm, sơn tĩnh điện  
  Chip Led                    PHILIPS
  Tuổi thọ                   50.000 giờ
  Xuất xứ                     Việt Nam
  Bảo hành                      2 năm

Đèn âm đất dẫn lối 4 hướng inox 6-10w - Giá tham khảo
Mã sản phẩm: INL-ADDL4HI
Đăng ngày 16-10-2023 02:52:33 AM
Giá : 600.000 đ

 • Công suất                           6-10w
  Ánh sáng              Vàng, Trắng, Trung tính
         Màu RRB liên hệ sdt để đặt hàng
  Điện áp (AC)                    12/24V/220 V
  Hiệu suất quang                       80 ~100Lm/w
  Độ hoàn màu                         > 85Ra
  Chế độ chiếu sáng                       Chiếu điểm
  Kích thước tổng                       120x40mm
  Kích thước khoét                       90x100mm
  Góc chiếu sáng                      Hắt tia ngang
  Cấp độ bảo vệ                IP 66 chống chịu nước
  Chất liệu      Hợp kim Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
  Chip Led                       CREE 3030
  Tuổi thọ                        40.000 giờ
  Xuất xứ                          Việt Nam
  Bảo hành                            2 năm

Đèn âm đất dẫn lối 3w
Mã sản phẩm: INL-ADDL3
Đăng ngày 16-10-2023 02:33:32 AM
Giá : 320.000 đ

 • Công suất                           3w
  Ánh sáng              Vàng, Trắng, Trung tính
         Màu RRB liên hệ sdt để đặt hàng
  Điện áp (AC)                    12/24V/220 V
  Hiệu suất quang                       80 ~100Lm/w
  Độ hoàn màu                          > 85Ra
  Chế độ chiếu sáng                        Chiếu điểm
  Kích thước tổng                       120x40mm
  Góc chiếu sáng                      Hắt tia ngang
  Cấp độ bảo vệ                IP 65 chống chịu nước
  Chất liệu      Hợp kim Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
  Chip Led                       CREE 3030
  Tuổi thọ                        40.000 giờ
  Xuất xứ                          Việt Nam
  Bảo hành                            2 năm

Đèn dẫn lối 1,2,3, 4 hướng âm sàn 6 -> 10w IP65 - Giá tham khảo
Mã sản phẩm: INL-DL3
Đăng ngày 24-09-2023 10:56:12 PM
Giá : 460.000 đ

 • Công suất                            6-10w
  Ánh sáng             Vàng, Trắng, Trung tính
       Màu RRB liên hệ sdt để đặt hàng
  Điện áp (AC)                    AC85-265v/50Hz
  Hiệu suất quang                        ~100Lm/w
  Độ hoàn màu                         > 85Ra
  Chế độ chiếu sáng                        Chiếu điểm
  Đường kính lỗ khoét                       Ø110*100mm
  Kích thước tổng                       Ø120*90mm
  Chiều cao                           100 mm
  Góc chiếu sáng                       Hắt tia ngang
  Cấp độ bảo vệ                  IP 65 chống chịu nước
  Chất liệu        Hợp kim Nhôm đúc, sơn tĩnh điện 
  Chip Led                           Philíps
  Tuổi thọ                         40.000 giờ
  Xuất xứ                          Việt Nam
  Bảo hành                           2 năm

Đèn âm nước bể bơi dạng chôn 36w
Mã sản phẩm: INL-ANKL364
Đăng ngày 17-09-2023 11:42:03 PM
Giá : 1.760.000 đ

 • Công suất                                      36w
  Ánh sáng                       Vàng, Trắng, Trung tính
   Màu RRB + 100 nghìn đồng liên hệ sdt để đặt hàng
  Điện áp (AC)                                  12/24V
  Hiệu suất quang                               ~100Lm/w
  Độ hoàn màu                                 > 85Ra
  Chế độ chiếu sáng                                Chiếu điểm
  Đường kính lỗ khoét                                ø250x100mm
  Kích thước tổng                                ø240x110mm
  Góc chiếu sáng                                 20-30 độ
  Cấp độ bảo vệ                                   IP 68 
  Chất liệu                                 Inox 304
  Chip Led                      LUMILEDS-BRIDGELUX
  Tuổi thọ                              40.000 giờ
  Xuất xứ                                 Việt Nam
  Bảo hành                                  2 năm

Đèn âm bể bơi / âm sàn dạng chôn 24w inox
Mã sản phẩm: INL-ANKL210
Đăng ngày 17-09-2023 11:40:06 PM
Giá : 1.360.000 đ

Công suất                                      24w
Ánh sáng                       Vàng, Trắng, Trung tính
 Màu RRB + 80 nghìn đồng liên hệ sdt để đặt hàng
Điện áp (AC)                                  12/24V
Hiệu suất quang                               ~100Lm/w
Độ hoàn màu                                 > 85Ra
Chế độ chiếu sáng                                Chiếu điểm
Đường kính lỗ khoét                               ø200x145mm
Kích thước tổng                               ø210x135mm
Góc chiếu sáng                                 20-30 độ
Cấp độ bảo vệ                                   IP 68 
Chất liệu                                 Inox 304
Chip Led                      LUMILEDS-BRIDGELUX
Tuổi thọ                              40.000 giờ
Xuất xứ                                 Việt Nam
Bảo hành                                  2 năm

Đèn âm bể bơi / âm sàn dạng chôn 15w inox
Mã sản phẩm: INL-ANKL18
Đăng ngày 17-09-2023 10:50:26 PM
Giá : 1.100.000 đ

 • Công suất                                      15w
  Ánh sáng                       Vàng, Trắng, Trung tính
   Màu RRB + 20 nghìn đồng liên hệ sdt để đặt hàng
  Điện áp (AC)                                  12/24V
  Hiệu suất quang                               ~100Lm/w
  Độ hoàn màu                                 > 85Ra
  Chế độ chiếu sáng                                Chiếu điểm
  Đường kính lỗ khoét                                ø95x100mm
  Kích thước tổng                                ø100x90mm
  Góc chiếu sáng                                 20-30 độ
  Cấp độ bảo vệ                                   IP 68 
  Chất liệu                                 Inox 304
  Chip Led                      LUMILEDS-BRIDGELUX
  Tuổi thọ                              40.000 giờ
  Xuất xứ                                 Việt Nam
  Bảo hành                                  2 năm

Danh mục sản phẩm

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây