Đèn LED ray rọi 7W 3 chế độ mẫu RRB
Mã sản phẩm: INL-RRB07-055/CB3
Đăng ngày 23-08-2023 02:56:31 PM
Giá : 488.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                840 Lumen
  Kích thước:            Ø55*W160*H140
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 12W 3 chế độ mẫu RRA
Mã sản phẩm: INL-RRA12/070/CB3
Đăng ngày 26-10-2022 09:43:35 AM
Giá : 572.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1440 Lumen
  Kích thước:           Φ70 x 95 x H145
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               Không có
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 12W 3 chế độ mẫu RRC
Mã sản phẩm: INL-RRC12-085/CB3
Đăng ngày 25-10-2022 06:02:12 PM
Giá : 396.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1440 Lumen
  Kích thước:           Ø70*W085*H125
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               Không có
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 12W 3 chế độ mẫu RRD
Mã sản phẩm: INL-RRD12-050/CB3
Đăng ngày 25-10-2022 05:43:34 PM
Giá : 578.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1440 Lumen
  Kích thước:           Ø70*W085*H125
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ            KHÔNG CÓ 
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 30W mẫu RRD
Mã sản phẩm: INL-RRC30-140/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 05:14:42 PM
Giá : 776.000 đ

 • Công suất:                    30w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               3600 Lumen
  Kích thước:           Φ80 x 150 x H200
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               Không có
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 24W mẫu RRD
Mã sản phẩm: INL-RRC24-120/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 05:04:11 PM
Giá : 738.000 đ

 • Công suất:                    24w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               2880 Lumen
  Kích thước:           Ø85*W120*H145
  Giá PMMA               Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 20W mẫu RRD
Mã sản phẩm: INL-RRD20-060/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 04:47:55 PM
Giá : 660.000 đ

 • Công suất:                    20w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               2400 Lumen
  Kích thước:           Φ60 x 140 x H200
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 18W mẫu RRD
Mã sản phẩm: INL-RRC18-120/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 04:46:22 PM
Giá : 522.000 đ

 • Công suất:                    18w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               2160 Lumen
  Kích thước:          Ø60*W140*H200
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 15W mẫu RRD
Mã sản phẩm: INL-RRD15-060/CB_
Đăng ngày 25-10-2022 04:44:31 PM
Giá : 626.000 đ

 • Công suất:                    15w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1800 Lumen
  Kích thước:           Φ60 x 140 x H200
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 12W mẫu RRD
Mã sản phẩm: INL-RRD12-050/CB_
Đăng ngày 25-10-2022 04:38:33 PM
Giá : 494.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1800 Lumen
  Kích thước:           Φ50 x 100 x H165
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 10W mẫu RRD
Mã sản phẩm: INL-RRD10-050/CB_
Đăng ngày 25-10-2022 04:36:35 PM
Giá : 490.000 đ

 • Công suất:                    10w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1200 Lumen
  Kích thước:           Φ50 x 100 x H165
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 7W mẫu RRD
Mã sản phẩm: INL-RRD07-050/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 04:32:34 PM
Giá : 469.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               800 Lumen
  Kích thước:           Φ50 x 100 x H165
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 10W mẫu RRC
Mã sản phẩm: INL-RRC10-085/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 11:50:48 AM
Giá : 391.000 đ

 • Công suất:                    10w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1200 Lumen
  Kích thước:           Φ70 x 85 x H125
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 7W mẫu RRC
Mã sản phẩm: INL-RRC07-070/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 11:47:11 AM
Giá : 310.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               840 Lumen
  Kích thước:           Φ70 x 85 x H125
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 20W mẫu RRC
Mã sản phẩm: INL-RRC20-120/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 11:39:04 AM
Giá : 667.000 đ

 • Công suất:                    20w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               2400 Lumen
  Kích thước:           Φ85 x 120 x H145
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                140,000
  CR! (RA)                  >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 12W mẫu RRC
Mã sản phẩm: INL-RRC12-085/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 11:33:59 AM
Giá : 395.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1440 Lumen
  Kích thước:           Φ70 x 85 x H125
  Giá PMMA               Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 5W mẫu RRC trắng
Mã sản phẩm: INL-RRC05-070/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 11:01:46 AM
Giá : 302.000 đ

 • Công suất:                    5w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               600 Lumen
  Kích thước:           Ø50*W070*H125
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               Không có
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 30W mẫu RRA
Mã sản phẩm: INL-RRA30-100/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 10:41:50 AM
Giá : 786.000 đ

 • Công suất:                    30w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               3600 Lumen
  Kích thước:          Φ100 x 150 x H175
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               Không có
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 24W mẫu RRA
Mã sản phẩm: INL-RRA24-100/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 10:39:51 AM
Giá : 749.000 đ

 • Công suất:                    24w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               2880 Lumen
  Kích thước:          Ø100*W150*H175
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 20W mẫu RRA
Mã sản phẩm: INL-RRA20-085/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 10:37:25 AM
Giá : 671.000 đ

 • Công suất:                    20w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               2400 Lumen
  Kích thước:          Φ85 x 135 x H160
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 15W mẫu RRA
Mã sản phẩm: INL-RRA15-085/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 10:34:11 AM
Giá : 637.000 đ

Công suất:                    15w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:               1800 Lumen
Kích thước:          Φ85 x 135 x H160
CHIP LED               Bridgelux
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
CR! (RA)                 >95
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 12W mẫu RRA
Mã sản phẩm: INL-RRA12-070/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 10:28:49 AM
Giá : 480.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1440 Lumen
  Kích thước:          Ø070*W095*H145
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 7W mẫu RRA
Mã sản phẩm: INL-RRA07-070/(x)
Đăng ngày 25-10-2022 10:21:18 AM
Giá : 442.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               840 Lumen
  Kích thước:          Ø070*W095*H145
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 12W mẫu RRB
Mã sản phẩm: INL-RRB12-055/(x)
Đăng ngày 21-10-2022 12:35:18 PM
Giá : 425.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1440 Lumen
  Kích thước:            Ø55*W160*H140
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 10W mẫu RRB
Mã sản phẩm: INL-RRB10-055/CB_
Đăng ngày 21-10-2022 12:29:45 PM
Giá : 421.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:               1200 Lumen
  Kích thước:            Φ55 x 160 x H140
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 7W mẫu RRB
Mã sản phẩm: INL-RRB07-055/(x)
Đăng ngày 21-10-2022 12:26:58 PM
Giá : 400.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                840 Lumen
  Kích thước:            Ø55*W160*H140
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 15W mẫu RRB
Mã sản phẩm: INL-RRB15-065/(x)
Đăng ngày 21-10-2022 12:18:39 PM
Giá : 528.000 đ

 • Công suất:                    15w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                1880 Lumen
  Kích thước:            Φ65 x 175 x H150
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 18W mẫu RRB
Mã sản phẩm: INL-RRB18-065/(x)
Đăng ngày 21-10-2022 12:06:56 PM
Giá : 545.000 đ

 • Công suất:                    18w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                2160 Lumen
  Kích thước:            Φ65 x 175 x H150
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 24W mẫu RRB
Mã sản phẩm: INL-RRB24-070/(x)
Đăng ngày 21-10-2022 11:59:30 AM
Giá : 671.000 đ

 • Công suất:                    24w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                2880 Lumen
  Kích thước:            Φ65 x 175 x H150
  CHIP LED               Bridgelux
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
  CR! (RA)                 >95
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED ray rọi 30W mẫu RRB
Mã sản phẩm: INL-RRA30-070/CB_
Đăng ngày 21-10-2022 11:49:03 AM
Giá : 730.000 đ

Công suất:                    30w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                3600 Lumen
Kích thước:            Φ70 x 185 x H160
CHIP LED               Bridgelux
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
CR! (RA)                 >95
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Danh mục sản phẩm

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây