Đèn pha Led chén vuông 600w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS
Mã sản phẩm: INL-FL02-600PLP
Đăng ngày 20-12-2023 01:32:03 AM
Giá : 7.420.000 đ

 • Công suất:              600W
  Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
  Phát Quang:       120 Lumen/w
  Kích thước:     520*425*120mm
  Cân nặng             12KG

Đèn pha Led chén vuông 600w CHIP EPISTAR 3030 NGUỒN INL
Mã sản phẩm: INL-FL02-600EI
Đăng ngày 20-12-2023 01:29:10 AM
Giá : 4.240.000 đ

 • Công suất:              600W
  Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
  Phát Quang:       110 Lumen/w
  Kích thước:     520*425*120mm
  Cân nặng             12KG

Đèn pha Led chén vuông 600w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE
Mã sản phẩm: INL-FL02-600PLD
Đăng ngày 19-12-2023 10:39:40 PM
Giá : 5.440.000 đ

Công suất:              600W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     520*425*120mm
Cân nặng                 12KG

Đèn pha Led chén vuông 500w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE
Mã sản phẩm: INL-FL02-500PLD
Đăng ngày 19-12-2023 09:36:37 PM
Giá : 4.610.000 đ

Công suất:              500W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      560*460*110mm
Cân nặng                 12KG

Đèn pha Led chén vuông 100w CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS
Mã sản phẩm: INL-FL02-100PLP
Đăng ngày 19-12-2023 08:42:31 PM
Giá : 1.810.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      360*288*85mm
Cân nặng                 3KG4

Đèn pha Led chén vuông 100w CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE
Mã sản phẩm: INL-FL02-100PLD
Đăng ngày 19-12-2023 04:36:34 AM
Giá : 1.110.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      360*288*85mm
Cân nặng                 3KG4

Đèn pha Led chén vuông 100w CHIP EPISTAR 3030 NGUỒN INL
Mã sản phẩm: INL-FL02-100EI
Đăng ngày 19-12-2023 03:59:45 AM
Giá : 910.000 đ

Công suất:              200W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      360*288*85mm
Cân nặng                 3KG4

Đèn pha led SMD 5054 20w ( CHIP EPISTAR 3030 - NGUỒN INL )
Mã sản phẩm: INL-FL04-20EI
Đăng ngày 15-12-2023 02:36:27 AM
Giá : 310.000 đ

Công suất:              20W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      180*160*52mm
Cân nặng                 700G

Đèn pha led SMD 5054 30w ( CHIP EPISTAR 3030 - NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL04-30ED
Đăng ngày 15-12-2023 02:09:12 AM
Giá : 400.000 đ

Công suất:              30W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:       190*170*52mm
Cân nặng                 800G

Đèn pha led COB 5054 20w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL01-20PLD
Đăng ngày 07-12-2023 10:27:41 PM
Giá : 425.000 đ

Công suất:              20W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      160*180*50mm
Cân nặng                 1000G

Đèn pha led COB 5054 20w ( CHIP EPISTAR - NGUỒN INL )
Mã sản phẩm: INL-FL01-20EI
Đăng ngày 07-12-2023 08:48:31 PM
Giá : 315.000 đ

Công suất:              20W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      160*180*50mm
Cân nặng                 1000G

Đèn pha led module 1000W ( 5 nguồn 200w ) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / X )
Mã sản phẩm: INL-FL06-1000PLD
Đăng ngày 07-12-2023 04:02:42 AM
Giá : 13.100.000 đ

Công suất:             1000W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:    630*680*H150mm
Cân nặng              24.5 Kg

Đèn pha led module 800W ( 4 nguồn 200w ) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / X )
Mã sản phẩm: INL-FL06-800PLD
Đăng ngày 07-12-2023 03:56:07 AM
Giá : 10.048.000 đ

Công suất:              800W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:    630*680*H150mm
Cân nặng                 21 Kg

Đèn pha module 600w ( 3 nguồn 200w) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-600PLD
Đăng ngày 06-12-2023 11:07:58 PM
Giá : 7.850.000 đ

Công suất: 600W ( 3 nguồn 200w )
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:       630*510*H150
Cân nặng               

Đèn pha module 500w ( 2 nguồn 240w) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-500PLD
Đăng ngày 06-12-2023 10:36:48 PM
Giá : 6.950.000 đ

Công suất: 500W ( 2 nguồn 200w )
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      
Cân nặng               

Đèn pha module 400w ( 2 nguồn 200w) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-400PLD
Đăng ngày 06-12-2023 10:25:03 PM
Giá : 5.240.000 đ

Công suất: 400W ( 2 nguồn 200w )
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      630*255*H150
Cân nặng               10.5 Kg

Đèn pha module 400w ( 2 nguồn 200w) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-400PLP
Đăng ngày 06-12-2023 10:16:40 PM
Giá : 6.140.000 đ

Công suất: 400W ( 2 nguồn 200w )
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      630*255*H150
Cân nặng               10.5 Kg

Đèn pha led module 300W ( 2 nguồn 150w) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-300PLD
Đăng ngày 06-12-2023 09:23:09 PM
Giá : 4.300.000 đ

Công suất:             300W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     630*255*H150
Cân nặng                 8.5 Kg

Đèn pha module 300w ( 2 nguồn 150w) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-300PLP
Đăng ngày 06-12-2023 08:41:07 PM
Giá : 4.940.000 đ

Công suất: 300W ( 2 nguồn 150w )
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     630*255*H150
Cân nặng                8.5 Kg

Đèn pha led module 240W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-240PLD
Đăng ngày 06-12-2023 03:15:58 AM
Giá : 3.500.000 đ

Công suất:              240W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:    315*340*H150mm
Cân nặng                 6.6 Kg

Đèn pha led module 240W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-240PLP
Đăng ngày 06-12-2023 02:30:58 AM
Giá : 3.820.000 đ

Công suất:              240W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:    315*340*H150mm
Cân nặng                 6.6 Kg

Đèn pha led module 200W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-200PLD
Đăng ngày 06-12-2023 01:27:40 AM
Giá : 2.620.000 đ

Công suất:              200W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      315*340*H150mm
Cân nặng                 5.5 Kg

Đèn pha led module 150W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-150PLD
Đăng ngày 05-12-2023 09:21:05 PM
Giá : 2.200.000 đ

Công suất:              150W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      315*255*H150mm
Cân nặng                 4.5 Kg

Đèn pha led module 100W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-100PLD
Đăng ngày 04-12-2023 11:29:25 PM
Giá : 1.650.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      315*170*H150mm
Cân nặng                 3.5 Kg

Đèn pha led module 50W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-50PLD
Đăng ngày 04-12-2023 09:19:30 PM
Giá : 830.000 đ

Công suất:              50W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      318*85*H150mm
Cân nặng                 2.5 Kg

Đèn pha chén chủ nhật mã FL08 600w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL08-600PLP
Đăng ngày 04-12-2023 02:15:16 AM
Giá : 9.200.000 đ

Công suất:              600W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:        120 Lumen/w
Kích thước:    970*360*100 mm
Cân nặng              18 Kg

Đèn pha chén chủ nhật mã FL08 600w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL08-600PLD
Đăng ngày 04-12-2023 02:12:41 AM
Giá : 7.140.000 đ

Công suất:              600W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:        120 Lumen/w
Kích thước:    970*360*100 mm
Cân nặng              18 Kg

Đèn pha chén chủ nhật mã FL08 600w ( CHIP EPISTAR 3030 - NGUỒN INL )
Mã sản phẩm: INL-FL08-600EI
Đăng ngày 04-12-2023 02:06:08 AM
Giá : 6.020.000 đ

Công suất:              600W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:        110 Lumen/w
Kích thước:    970*360*100 mm
Cân nặng              18 Kg

Đèn pha chén chủ nhật mã FL08 500w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL08-500PLP
Đăng ngày 04-12-2023 01:29:40 AM
Giá : 9.200.000 đ

Công suất:              500W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:        120 Lumen/w
Kích thước:     970*360*100 mm
Cân nặng               18 Kg

Đèn pha chén chủ nhật mã FL08 500w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL08-500PLD
Đăng ngày 04-12-2023 12:08:20 AM
Giá : 5.700.000 đ

Công suất:              500W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:        120 Lumen/w
Kích thước:     832*360*100 mm
Cân nặng               14 Kg

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây