Đèn pha Led chén vuông 600w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS
Mã sản phẩm: INL-FL02-600PLP
Đăng ngày 20-12-2023 02:32:03 PM
Giá : 7.420.000 đ

 • Công suất:              600W
  Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
  Phát Quang:       120 Lumen/w
  Kích thước:     520*425*120mm
  Cân nặng             12KG

Đèn pha Led chén vuông 600w CHIP EPISTAR 3030 NGUỒN INL
Mã sản phẩm: INL-FL02-600EI
Đăng ngày 20-12-2023 02:29:10 PM
Giá : 4.240.000 đ

 • Công suất:              600W
  Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
  Phát Quang:       110 Lumen/w
  Kích thước:     520*425*120mm
  Cân nặng             12KG

Đèn pha Led chén vuông 600w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE
Mã sản phẩm: INL-FL02-600PLD
Đăng ngày 20-12-2023 11:39:40 AM
Giá : 5.440.000 đ

Công suất:              600W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     520*425*120mm
Cân nặng                 12KG

Đèn pha Led chén vuông 500w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE
Mã sản phẩm: INL-FL02-500PLD
Đăng ngày 20-12-2023 10:36:37 AM
Giá : 4.610.000 đ

Công suất:              500W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      560*460*110mm
Cân nặng                 12KG

Đèn pha Led chén vuông 100w CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS
Mã sản phẩm: INL-FL02-100PLP
Đăng ngày 20-12-2023 09:42:31 AM
Giá : 1.810.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      360*288*85mm
Cân nặng                 3KG4

Đèn pha Led chén vuông 100w CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE
Mã sản phẩm: INL-FL02-100PLD
Đăng ngày 19-12-2023 05:36:34 PM
Giá : 1.110.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      360*288*85mm
Cân nặng                 3KG4

Đèn pha Led chén vuông 100w CHIP EPISTAR 3030 NGUỒN INL
Mã sản phẩm: INL-FL02-100EI
Đăng ngày 19-12-2023 04:59:45 PM
Giá : 910.000 đ

Công suất:              200W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      360*288*85mm
Cân nặng                 3KG4

Đèn pha vuông 250w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL09-250PLP
Đăng ngày 14-11-2022 12:07:56 PM
Giá : 4.320.000 đ

Công suất:              250W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     433*380*120mm
Cân nặng                 9 Kg

Đèn pha vuông 250w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL09-250PLD
Đăng ngày 14-11-2022 12:06:13 PM
Giá : 2.860.000 đ

Công suất:              250W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     433*380*120mm
Cân nặng                 9 Kg

Đèn pha vuông 250w ( CHIP EPISTAR - NGUỒN INL )
Mã sản phẩm: INL-FL09-250EI
Đăng ngày 14-11-2022 11:58:44 AM
Giá : 2.380.000 đ

Công suất:              250W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:     433*380*120mm
Cân nặng                 9 Kg

Đèn pha vuông 200w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN Philips)
Mã sản phẩm: INL-FL09-200PLP
Đăng ngày 14-11-2022 11:50:20 AM
Giá : 2.860.000 đ

Công suất:              200W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     373*370*105mm
Cân nặng                 5.8 Kg

Đèn pha vuông 200w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL09-200PLD
Đăng ngày 14-11-2022 11:47:06 AM
Giá : 2.160.000 đ

Công suất:              200W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     373*370*105mm
Cân nặng                 5.8 Kg

Đèn pha vuông 200w ( CHIP EPISTAR - NGUỒN INL )
Mã sản phẩm: INL-FL09-200EI
Đăng ngày 14-11-2022 11:42:57 AM
Giá : 1.780.000 đ

Công suất:              200W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:     373*370*105mm
Cân nặng                 5.8 Kg

Đèn pha vuông 150w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL09-150PLD
Đăng ngày 12-11-2022 11:29:00 AM
Giá : 1.540.000 đ

Công suất:              150W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      335*315*90mm
Cân nặng                 4 Kg

Đèn pha vuông 150w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL09-150PLP
Đăng ngày 12-11-2022 11:18:51 AM
Giá : 2.220.000 đ

Công suất:              150W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      335*315*90mm
Cân nặng                 4 Kg

Đèn pha vuông 150w ( CHIP EPISTAR - NGUỒN INL )
Mã sản phẩm: INL-FL09-150EI
Đăng ngày 12-11-2022 11:01:49 AM
Giá : 1.240.000 đ

Công suất:              150W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      335*315*90mm
Cân nặng                 4 Kg

Đèn pha vuông 100w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL09-100PLP
Đăng ngày 12-11-2022 10:37:17 AM
Giá : 1.850.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      295*290*85mm
Cân nặng                 2.6 Kg

Đèn pha vuông 100w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL09-100PLD
Đăng ngày 12-11-2022 10:24:27 AM
Giá : 1.010.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      295*290*85mm
Cân nặng                 2.6 Kg

Đèn pha vuông 100w ( CHIP EPISTAR - NGUỒN INL )
Mã sản phẩm: INL-FL09-100EI
Đăng ngày 12-11-2022 10:14:53 AM
Giá : 810.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      295*290*85mm
Cân nặng                 2.6 Kg

Đèn pha vuông 50w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL09-50PLP
Đăng ngày 12-11-2022 09:59:49 AM
Giá : 1.010.000 đ

Công suất:              50W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      285*275*60mm
Cân nặng                1.7 Kg

Đèn pha vuông 50w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL09-50PLD
Đăng ngày 12-11-2022 09:58:04 AM
Giá : 610.000 đ

Công suất:              50W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      285*275*60mm
Cân nặng                 1.7 Kg

Đèn pha vuông 50w ( CHIP EPISTAR - NGUỒN INL )
Mã sản phẩm: INL-FL09-50EI
Đăng ngày 12-11-2022 09:55:47 AM
Giá : 510.000 đ

Công suất:              50W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      285*275*60mm
Cân nặng              1.7 Kg
   

Đèn pha Led cầu lồi 100w CHIP EPISTAR 3030 NGUỒN INL
Mã sản phẩm: INL-FL03-100EI
Đăng ngày 10-11-2022 11:22:16 AM
Giá : 1.130.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      360x250x160mm
Cân nặng                 4,5KG

Đèn pha Led chén vuông 500w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS
Mã sản phẩm: INL-FL02-500PLP
Đăng ngày 10-11-2022 11:06:04 AM
Giá : 6.530.000 đ

Công suất:              500W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      560*460*110mm
Cân nặng                 12KG

Đèn pha Led chén vuông 500w CHIP EPISTAR 3030 NGUỒN INL
Mã sản phẩm: INL-FL02-500EI
Đăng ngày 10-11-2022 10:59:37 AM
Giá : 3.610.000 đ

Công suất:              500W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      560*460*110mm
Cân nặng                 12KG

Đèn pha Led chén vuông 400w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS
Mã sản phẩm: INL-FL02-400PLP
Đăng ngày 10-11-2022 10:50:01 AM
Giá : 5.010.000 đ

Công suất:              400W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      465*460*110mm
Cân nặng                 9KG5

Đèn pha Led chén vuông 400w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE
Mã sản phẩm: INL-FL02-400PLD
Đăng ngày 10-11-2022 10:47:57 AM
Giá : 3.639.000 đ

Công suất:              400W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      465*460*110mm
Cân nặng                 9KG5

Đèn pha Led chén vuông 400w CHIP EPISTAR 3030 NGUỒN INL
Mã sản phẩm: INL-FL02-400EI
Đăng ngày 10-11-2022 10:45:16 AM
Giá : 2.910.000 đ

Công suất:              400W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      465*460*110mm
Cân nặng                 9KG5

Đèn pha Led chén vuông 300w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS
Mã sản phẩm: INL-FL02-300PLP
Đăng ngày 10-11-2022 10:38:31 AM
Giá : 4.160.000 đ

Công suất:              300W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      440*395*100mm
Cân nặng                 8KG3

Đèn pha Led chén vuông 300w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE
Mã sản phẩm: INL-FL02-300PLD
Đăng ngày 10-11-2022 10:37:08 AM
Giá : 2.880.000 đ

Công suất:              300W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      440*395*100mm
Cân nặng                 8KG3

Danh mục sản phẩm

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây