Đèn pha Led chén vuông 600w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS
Mã sản phẩm: INL-FL02-600PLP
Đăng ngày 20-12-2023 01:32:03 AM
Giá : 7.420.000 đ

 • Công suất:              600W
  Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
  Phát Quang:       120 Lumen/w
  Kích thước:     520*425*120mm
  Cân nặng             12KG

Đèn pha Led chén vuông 600w CHIP EPISTAR 3030 NGUỒN INL
Mã sản phẩm: INL-FL02-600EI
Đăng ngày 20-12-2023 01:29:10 AM
Giá : 4.240.000 đ

 • Công suất:              600W
  Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
  Phát Quang:       110 Lumen/w
  Kích thước:     520*425*120mm
  Cân nặng             12KG

Đèn pha Led chén vuông 600w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE
Mã sản phẩm: INL-FL02-600PLD
Đăng ngày 19-12-2023 10:39:40 PM
Giá : 5.440.000 đ

Công suất:              600W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     520*425*120mm
Cân nặng                 12KG

Đèn pha Led chén vuông 500w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE
Mã sản phẩm: INL-FL02-500PLD
Đăng ngày 19-12-2023 09:36:37 PM
Giá : 4.610.000 đ

Công suất:              500W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      560*460*110mm
Cân nặng                 12KG

Đèn pha Led chén vuông 100w CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS
Mã sản phẩm: INL-FL02-100PLP
Đăng ngày 19-12-2023 08:42:31 PM
Giá : 1.810.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      360*288*85mm
Cân nặng                 3KG4

Đèn pha Led chén vuông 100w CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE
Mã sản phẩm: INL-FL02-100PLD
Đăng ngày 19-12-2023 04:36:34 AM
Giá : 1.110.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      360*288*85mm
Cân nặng                 3KG4

Đèn pha Led chén vuông 100w CHIP EPISTAR 3030 NGUỒN INL
Mã sản phẩm: INL-FL02-100EI
Đăng ngày 19-12-2023 03:59:45 AM
Giá : 910.000 đ

Công suất:              200W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      360*288*85mm
Cân nặng                 3KG4

Đèn pha vuông 250w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL09-250PLP
Đăng ngày 13-11-2022 11:07:56 PM
Giá : 4.320.000 đ

Công suất:              250W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     433*380*120mm
Cân nặng                 9 Kg

Đèn pha vuông 250w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL09-250PLD
Đăng ngày 13-11-2022 11:06:13 PM
Giá : 2.860.000 đ

Công suất:              250W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     433*380*120mm
Cân nặng                 9 Kg

Đèn pha vuông 250w ( CHIP EPISTAR - NGUỒN INL )
Mã sản phẩm: INL-FL09-250EI
Đăng ngày 13-11-2022 10:58:44 PM
Giá : 2.380.000 đ

Công suất:              250W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:     433*380*120mm
Cân nặng                 9 Kg

Đèn pha vuông 200w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN Philips)
Mã sản phẩm: INL-FL09-200PLP
Đăng ngày 13-11-2022 10:50:20 PM
Giá : 2.860.000 đ

Công suất:              200W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     373*370*105mm
Cân nặng                 5.8 Kg

Đèn pha vuông 200w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL09-200PLD
Đăng ngày 13-11-2022 10:47:06 PM
Giá : 2.160.000 đ

Công suất:              200W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     373*370*105mm
Cân nặng                 5.8 Kg

Đèn pha vuông 200w ( CHIP EPISTAR - NGUỒN INL )
Mã sản phẩm: INL-FL09-200EI
Đăng ngày 13-11-2022 10:42:57 PM
Giá : 1.780.000 đ

Công suất:              200W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:     373*370*105mm
Cân nặng                 5.8 Kg

Đèn pha vuông 150w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL09-150PLD
Đăng ngày 11-11-2022 10:29:00 PM
Giá : 1.540.000 đ

Công suất:              150W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      335*315*90mm
Cân nặng                 4 Kg

Đèn pha vuông 150w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL09-150PLP
Đăng ngày 11-11-2022 10:18:51 PM
Giá : 2.220.000 đ

Công suất:              150W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      335*315*90mm
Cân nặng                 4 Kg

Đèn pha vuông 150w ( CHIP EPISTAR - NGUỒN INL )
Mã sản phẩm: INL-FL09-150EI
Đăng ngày 11-11-2022 10:01:49 PM
Giá : 1.240.000 đ

Công suất:              150W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      335*315*90mm
Cân nặng                 4 Kg

Đèn pha vuông 100w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL09-100PLP
Đăng ngày 11-11-2022 09:37:17 PM
Giá : 1.850.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      295*290*85mm
Cân nặng                 2.6 Kg

Đèn pha vuông 100w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL09-100PLD
Đăng ngày 11-11-2022 09:24:27 PM
Giá : 1.010.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      295*290*85mm
Cân nặng                 2.6 Kg

Đèn pha vuông 100w ( CHIP EPISTAR - NGUỒN INL )
Mã sản phẩm: INL-FL09-100EI
Đăng ngày 11-11-2022 09:14:53 PM
Giá : 810.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      295*290*85mm
Cân nặng                 2.6 Kg

Đèn pha vuông 50w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL09-50PLP
Đăng ngày 11-11-2022 08:59:49 PM
Giá : 1.010.000 đ

Công suất:              50W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      285*275*60mm
Cân nặng                1.7 Kg

Đèn pha vuông 50w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE )
Mã sản phẩm: INL-FL09-50PLD
Đăng ngày 11-11-2022 08:58:04 PM
Giá : 610.000 đ

Công suất:              50W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      285*275*60mm
Cân nặng                 1.7 Kg

Đèn pha vuông 50w ( CHIP EPISTAR - NGUỒN INL )
Mã sản phẩm: INL-FL09-50EI
Đăng ngày 11-11-2022 08:55:47 PM
Giá : 510.000 đ

Công suất:              50W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      285*275*60mm
Cân nặng              1.7 Kg
   

Đèn pha Led cầu lồi 100w CHIP EPISTAR 3030 NGUỒN INL
Mã sản phẩm: INL-FL03-100EI
Đăng ngày 09-11-2022 10:22:16 PM
Giá : 1.130.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      360x250x160mm
Cân nặng                 4,5KG

Đèn pha Led chén vuông 500w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS
Mã sản phẩm: INL-FL02-500PLP
Đăng ngày 09-11-2022 10:06:04 PM
Giá : 6.530.000 đ

Công suất:              500W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      560*460*110mm
Cân nặng                 12KG

Đèn pha Led chén vuông 500w CHIP EPISTAR 3030 NGUỒN INL
Mã sản phẩm: INL-FL02-500EI
Đăng ngày 09-11-2022 09:59:37 PM
Giá : 3.610.000 đ

Công suất:              500W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      560*460*110mm
Cân nặng                 12KG

Đèn pha Led chén vuông 400w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS
Mã sản phẩm: INL-FL02-400PLP
Đăng ngày 09-11-2022 09:50:01 PM
Giá : 5.010.000 đ

Công suất:              400W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      465*460*110mm
Cân nặng                 9KG5

Đèn pha Led chén vuông 400w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE
Mã sản phẩm: INL-FL02-400PLD
Đăng ngày 09-11-2022 09:47:57 PM
Giá : 3.639.000 đ

Công suất:              400W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      465*460*110mm
Cân nặng                 9KG5

Đèn pha Led chén vuông 400w CHIP EPISTAR 3030 NGUỒN INL
Mã sản phẩm: INL-FL02-400EI
Đăng ngày 09-11-2022 09:45:16 PM
Giá : 2.910.000 đ

Công suất:              400W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen/w
Kích thước:      465*460*110mm
Cân nặng                 9KG5

Đèn pha Led chén vuông 300w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS
Mã sản phẩm: INL-FL02-300PLP
Đăng ngày 09-11-2022 09:38:31 PM
Giá : 4.160.000 đ

Công suất:              300W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      440*395*100mm
Cân nặng                 8KG3

Đèn pha Led chén vuông 300w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN DONE
Mã sản phẩm: INL-FL02-300PLD
Đăng ngày 09-11-2022 09:37:08 PM
Giá : 2.880.000 đ

Công suất:              300W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      440*395*100mm
Cân nặng                 8KG3

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây