Đèn pha led module 1000W ( 5 nguồn 200w ) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / X )
Mã sản phẩm: INL-FL06-1000PLD
Đăng ngày 07-12-2023 04:02:42 AM
Giá : 13.100.000 đ

Công suất:             1000W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:    630*680*H150mm
Cân nặng              24.5 Kg

Đèn pha led module 800W ( 4 nguồn 200w ) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / X )
Mã sản phẩm: INL-FL06-800PLD
Đăng ngày 07-12-2023 03:56:07 AM
Giá : 10.048.000 đ

Công suất:              800W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:    630*680*H150mm
Cân nặng                 21 Kg

Đèn pha module 600w ( 3 nguồn 200w) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-600PLD
Đăng ngày 06-12-2023 11:07:58 PM
Giá : 7.850.000 đ

Công suất: 600W ( 3 nguồn 200w )
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:       630*510*H150
Cân nặng               

Đèn pha module 500w ( 2 nguồn 240w) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-500PLD
Đăng ngày 06-12-2023 10:36:48 PM
Giá : 6.950.000 đ

Công suất: 500W ( 2 nguồn 200w )
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      
Cân nặng               

Đèn pha module 400w ( 2 nguồn 200w) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-400PLD
Đăng ngày 06-12-2023 10:25:03 PM
Giá : 5.240.000 đ

Công suất: 400W ( 2 nguồn 200w )
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      630*255*H150
Cân nặng               10.5 Kg

Đèn pha module 400w ( 2 nguồn 200w) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-400PLP
Đăng ngày 06-12-2023 10:16:40 PM
Giá : 6.140.000 đ

Công suất: 400W ( 2 nguồn 200w )
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      630*255*H150
Cân nặng               10.5 Kg

Đèn pha led module 300W ( 2 nguồn 150w) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-300PLD
Đăng ngày 06-12-2023 09:23:09 PM
Giá : 4.300.000 đ

Công suất:             300W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     630*255*H150
Cân nặng                 8.5 Kg

Đèn pha module 300w ( 2 nguồn 150w) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-300PLP
Đăng ngày 06-12-2023 08:41:07 PM
Giá : 4.940.000 đ

Công suất: 300W ( 2 nguồn 150w )
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:     630*255*H150
Cân nặng                8.5 Kg

Đèn pha led module 240W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-240PLD
Đăng ngày 06-12-2023 03:15:58 AM
Giá : 3.500.000 đ

Công suất:              240W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:    315*340*H150mm
Cân nặng                 6.6 Kg

Đèn pha led module 240W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-240PLP
Đăng ngày 06-12-2023 02:30:58 AM
Giá : 3.820.000 đ

Công suất:              240W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:    315*340*H150mm
Cân nặng                 6.6 Kg

Đèn pha led module 200W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-200PLD
Đăng ngày 06-12-2023 01:27:40 AM
Giá : 2.620.000 đ

Công suất:              200W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      315*340*H150mm
Cân nặng                 5.5 Kg

Đèn pha led module 150W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-150PLD
Đăng ngày 05-12-2023 09:21:05 PM
Giá : 2.200.000 đ

Công suất:              150W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      315*255*H150mm
Cân nặng                 4.5 Kg

Đèn pha led module 100W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-100PLD
Đăng ngày 04-12-2023 11:29:25 PM
Giá : 1.650.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      315*170*H150mm
Cân nặng                 3.5 Kg

Đèn pha led module 50W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN DONE / XC )
Mã sản phẩm: INL-FL06-50PLD
Đăng ngày 04-12-2023 09:19:30 PM
Giá : 830.000 đ

Công suất:              50W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      318*85*H150mm
Cân nặng                 2.5 Kg

Đèn pha led module 1000W 5 nguồn 200w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-1000PLP
Đăng ngày 10-11-2022 10:39:45 PM
Giá : 15.200.000 đ

Công suất:              1000W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:    630*850*H150mm
Cân nặng                 24,5 Kg

Đèn pha led module 800W ( 4 nguồn 200w ) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-800PLP
Đăng ngày 10-11-2022 10:32:32 PM
Giá : 12.080.000 đ

Công suất:              800W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:    630*680*H150mm
Cân nặng                 21 Kg

Đèn pha led module 500W ( 2 nguồn 240w ) - ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-500PLP
Đăng ngày 10-11-2022 10:25:41 PM
Giá : 7.590.000 đ

Công suất:              500W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:              mm
Cân nặng                  Kg

Đèn pha led module 600W 3 nguồn 200w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-600PLP
Đăng ngày 10-11-2022 10:20:08 PM
Giá : 8.950.000 đ

Công suất:              600W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      630*510*H150mm
Cân nặng                  Kg

Đèn pha led module 400W 2 nguồn 200w ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-40OPLP
Đăng ngày 10-11-2022 10:10:29 PM
Giá : 8.111.300 đ

Công suất:              400W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      630*255*H150mm
Cân nặng                 10.5 Kg

Đèn pha led module 200W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-200PLP
Đăng ngày 10-11-2022 09:47:53 PM
Giá : 3.080.000 đ

Công suất:              200W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      315*340*H150mm
Cân nặng                 5.5 Kg

Đèn pha led module 150W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-150PLP
Đăng ngày 10-11-2022 09:43:00 PM
Giá : 2.520.000 đ

Công suất:              150W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      315*255*H150mm
Cân nặng                 4.5 Kg

Đèn pha led module 100W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-100PLP
Đăng ngày 10-11-2022 09:36:29 PM
Giá : 2.100.000 đ

Công suất:              100W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      315*170*H150mm
Cân nặng                 3.5 Kg

Đèn pha led module 50W ( CHIP PL LUMILEDS 3030 - NGUỒN PHILIPS )
Mã sản phẩm: INL-FL06-50PLP
Đăng ngày 10-11-2022 09:18:45 PM
Giá : 1.450.000 đ

Công suất:              50W
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:      318*85*H150mm
Cân nặng                 2.5 Kg

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây