Đèn đường cong 240w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP
Mã sản phẩm: INL-SL04-PD240
Đăng ngày 04-11-2022 09:53:39 PM
Giá : 5.980.000 đ

Công suất:            240w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø860x350x170mm
Cân nặng              10,6kg

Đèn đường cong 240w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC
Mã sản phẩm: INL-SL04-AOC240
Đăng ngày 04-11-2022 09:52:38 PM
Giá : 5.760.000 đ

Công suất:            240w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø860x350x170mm
Cân nặng              10,6kg

Đèn đường cong 200w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP
Mã sản phẩm: INL-SL04-PD200
Đăng ngày 04-11-2022 09:48:50 PM
Giá : 5.760.000 đ

Công suất:            200w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø860x350x170mm
Cân nặng              10,6kg

Đèn đường cong 200w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC
Mã sản phẩm: INL-SL04-AOC200
Đăng ngày 04-11-2022 09:46:45 PM
Giá : 5.500.000 đ

Công suất:            200w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø860x350x170mm
Cân nặng              10,6kg

Đèn đường cong 180w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP
Mã sản phẩm: INL-SL04-PD180
Đăng ngày 04-11-2022 09:43:45 PM
Giá : 4.000.000 đ

Công suất:            180w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø677x305x105mm
Cân nặng              6.9kg

Đèn đường cong 180w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC
Mã sản phẩm: INL-SL04-AOC180
Đăng ngày 04-11-2022 09:39:55 PM
Giá : 3.800.000 đ

Công suất:            180w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø677x305x105mm
Cân nặng              6.9kg

Đèn đường cong 150w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP
Mã sản phẩm: INL-SL04-PD150
Đăng ngày 04-11-2022 09:36:02 PM
Giá : 3.720.000 đ

Công suất:            150w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø677x305x105mm
Cân nặng              6.9kg

Đèn đường cong 150w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC
Mã sản phẩm: INL-SL04-AOC150
Đăng ngày 04-11-2022 09:32:51 PM
Giá : 3.600.000 đ

Công suất:            150w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø677x305x105mm
Cân nặng              6.9kg

Đèn đường cong 100w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP
Mã sản phẩm: INL-SL04-PD100
Đăng ngày 04-11-2022 09:29:29 PM
Giá : 3.160.000 đ

Công suất:            100w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø616x259x135mm
Cân nặng              5.1kg

Đèn đường cong 100w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC
Mã sản phẩm: INL-SL04-AOC100
Đăng ngày 04-11-2022 05:24:36 AM
Giá : 3.060.000 đ

Công suất:            100w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø616x259x135mm
Cân nặng              5.1kg

Đèn đường cong 60w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP
Mã sản phẩm: INL-SL04-PD60
Đăng ngày 04-11-2022 05:09:35 AM
Giá : 2.980.000 đ

Công suất:            60w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø616x259x135mm
Cân nặng              5.1kg

Đèn đường cong 60w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC
Mã sản phẩm: INL-SL04-PA60
Đăng ngày 04-11-2022 04:18:55 AM
Giá : 2.860.000 đ

Công suất:            60w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø616x259x135mm
Cân nặng              5.1kg

Đèn đường BRP394 240w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 cấp )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP394-PD240
Đăng ngày 04-11-2022 04:17:06 AM
Giá : 5.600.000 đ

Công suất:            240w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø870x295x89.5mm
Cân nặng              10.5kg

Đèn đường BRP394 300w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP394-AOC300W
Đăng ngày 04-11-2022 03:36:34 AM
Giá : 6.400.000 đ

Công suất:            300w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø870x295x89.5mm
Cân nặng              10.5kg

Đèn đường BRP394 240w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP394-AOC240
Đăng ngày 04-11-2022 03:34:49 AM
Giá : 5.500.000 đ

Công suất:            240w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø870x295x89.5mm
Cân nặng              10.5kg

Đèn đường BRP392 180w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP392-PD180
Đăng ngày 04-11-2022 03:08:40 AM
Giá : 3.840.000 đ

Công suất:            180w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x295x89.5mm
Cân nặng              5.4kg

Đèn đường BRP392 180w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP392-AOC180
Đăng ngày 04-11-2022 03:07:10 AM
Giá : 3.620.000 đ

Công suất:            180w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x295x89.5mm
Cân nặng              5.4kg

Đèn đường BRP392 120w - 150w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP392-PD120150
Đăng ngày 04-11-2022 03:02:37 AM
Giá : 3.500.000 đ

Công suất:           120-150w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x295x89.5mm
Cân nặng              5.4kg

Đèn đường BRP392 120w - 150w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP392-AOC120150
Đăng ngày 04-11-2022 02:57:17 AM
Giá : 3.400.000 đ

Công suất:           120-150w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x295x89.5mm
Cân nặng              5.4kg

Đèn đường BRP391 70 - 90w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP)
Mã sản phẩm: INL-BRP391-PD7090
Đăng ngày 04-11-2022 02:27:36 AM
Giá : 2.860.000 đ

Công suất:           70-90w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x210x89.5mm
Cân nặng              4.6kg

Đèn đường BRP391 70 - 90w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC)
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP391AOC7090
Đăng ngày 04-11-2022 02:23:25 AM
Giá : 2.740.000 đ

Công suất:           70-90w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x210x89.5mm
Cân nặng              4.6kg

Đèn đường BRP391 50 - 65w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 cấp)
Mã sản phẩm: INL- SL03-BRP391-PD5065
Đăng ngày 04-11-2022 02:17:21 AM
Giá : 2.740.000 đ

Công suất:           50-60w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x210x89.5mm
Cân nặng              4.6kg

Đèn đường BRP391 50 - 65w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC)
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP391-5060AOC
Đăng ngày 04-11-2022 02:07:24 AM
Giá : 2.580.000 đ

Công suất:           50-60w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x210x89.5mm
Cân nặng              4.6kg

Đèn đường BRP374 ( 300w - Nguồn Philips DIM 5 CẤP)
Mã sản phẩm: INL-BRP374-PD5
Đăng ngày 04-11-2022 12:01:01 AM
Giá : 7.100.000 đ

Công suất:           300w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen
Kích thước:   Ø860x330x80mm
Cân nặng              11kg

Đèn đường BRP374 ( 300w - Nguồn Philips AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL02-BRP374-AOC3OOW
Đăng ngày 03-11-2022 11:57:29 PM
Giá : 6.800.000 đ

Công suất:           300w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen
Kích thước:   Ø860x330x80mm
Cân nặng              11kg

Đèn đường BRP374 ( 240w - Nguồn Philips DIM 5 CẤP )
Mã sản phẩm: INL-SL02-BRP374PD
Đăng ngày 03-11-2022 11:53:06 PM
Giá : 6.000.000 đ

Công suất:           240w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen
Kích thước:   Ø853x320x140mm
Cân nặng              11kg

Đèn đường BRP374 ( 240w - Nguồn Philips AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL02-BRP374AOC
Đăng ngày 03-11-2022 11:45:25 PM
Giá : 5.700.000 đ

Công suất:           240 - 300w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen
Kích thước:   Ø853x320x140mm
Cân nặng              11kg

Đèn đường BRP371 ( 50W - 65W - NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP )
Mã sản phẩm: INL-SL02-BRP371-PD5065
Đăng ngày 03-11-2022 11:06:36 PM
Giá : 3.060.000 đ

Công suất:             50-65w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông:       ~78000 Lumen
Kích thước:   Ø422x320x140mm
Cân nặng              5,7kg

Đèn đường BRP371 ( 50W - 65W - Nguồn Philips AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL02-BRP371-AOC5065
Đăng ngày 03-11-2022 10:40:32 PM
Giá : 2.900.000 đ

Công suất:             50-65w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông:       ~78000 Lumen
Kích thước:   Ø422x320x140mm
Cân nặng              5,7kg

Đèn đường BRP 372 ( 120W - 150W - Nguồn Philips DIM 5 cấp )
Mã sản phẩm: INL-SL02-BRP372-PD120150
Đăng ngày 02-11-2022 10:27:11 PM
Giá : 3.920.000 đ

Công suất:             120-150w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông:       15600 - 19500 Lumen
Kích thước:   Ø522x320x140mm
Cân nặng              8kg

Danh mục sản phẩm

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây