Đèn đường cong 240w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP
Mã sản phẩm: INL-SL04-PD240
Đăng ngày 05-11-2022 08:53:39 AM
Giá : 5.980.000 đ

Công suất:            240w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø860x350x170mm
Cân nặng              10,6kg

Đèn đường cong 240w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC
Mã sản phẩm: INL-SL04-AOC240
Đăng ngày 05-11-2022 08:52:38 AM
Giá : 5.760.000 đ

Công suất:            240w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø860x350x170mm
Cân nặng              10,6kg

Đèn đường cong 200w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP
Mã sản phẩm: INL-SL04-PD200
Đăng ngày 05-11-2022 08:48:50 AM
Giá : 5.760.000 đ

Công suất:            200w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø860x350x170mm
Cân nặng              10,6kg

Đèn đường cong 200w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC
Mã sản phẩm: INL-SL04-AOC200
Đăng ngày 05-11-2022 08:46:45 AM
Giá : 5.500.000 đ

Công suất:            200w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø860x350x170mm
Cân nặng              10,6kg

Đèn đường cong 180w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP
Mã sản phẩm: INL-SL04-PD180
Đăng ngày 05-11-2022 08:43:45 AM
Giá : 4.000.000 đ

Công suất:            180w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø677x305x105mm
Cân nặng              6.9kg

Đèn đường cong 180w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC
Mã sản phẩm: INL-SL04-AOC180
Đăng ngày 05-11-2022 08:39:55 AM
Giá : 3.800.000 đ

Công suất:            180w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø677x305x105mm
Cân nặng              6.9kg

Đèn đường cong 150w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP
Mã sản phẩm: INL-SL04-PD150
Đăng ngày 05-11-2022 08:36:02 AM
Giá : 3.720.000 đ

Công suất:            150w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø677x305x105mm
Cân nặng              6.9kg

Đèn đường cong 150w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC
Mã sản phẩm: INL-SL04-AOC150
Đăng ngày 05-11-2022 08:32:51 AM
Giá : 3.600.000 đ

Công suất:            150w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø677x305x105mm
Cân nặng              6.9kg

Đèn đường cong 100w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP
Mã sản phẩm: INL-SL04-PD100
Đăng ngày 05-11-2022 08:29:29 AM
Giá : 3.160.000 đ

Công suất:            100w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø616x259x135mm
Cân nặng              5.1kg

Đèn đường cong 100w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC
Mã sản phẩm: INL-SL04-AOC100
Đăng ngày 04-11-2022 04:24:36 PM
Giá : 3.060.000 đ

Công suất:            100w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø616x259x135mm
Cân nặng              5.1kg

Đèn đường cong 60w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP
Mã sản phẩm: INL-SL04-PD60
Đăng ngày 04-11-2022 04:09:35 PM
Giá : 2.980.000 đ

Công suất:            60w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø616x259x135mm
Cân nặng              5.1kg

Đèn đường cong 60w CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC
Mã sản phẩm: INL-SL04-PA60
Đăng ngày 04-11-2022 03:18:55 PM
Giá : 2.860.000 đ

Công suất:            60w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø616x259x135mm
Cân nặng              5.1kg

Đèn đường BRP394 240w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 cấp )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP394-PD240
Đăng ngày 04-11-2022 03:17:06 PM
Giá : 5.600.000 đ

Công suất:            240w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø870x295x89.5mm
Cân nặng              10.5kg

Đèn đường BRP394 300w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP394-AOC300W
Đăng ngày 04-11-2022 02:36:34 PM
Giá : 6.400.000 đ

Công suất:            300w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø870x295x89.5mm
Cân nặng              10.5kg

Đèn đường BRP394 240w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP394-AOC240
Đăng ngày 04-11-2022 02:34:49 PM
Giá : 5.500.000 đ

Công suất:            240w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø870x295x89.5mm
Cân nặng              10.5kg

Đèn đường BRP392 180w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP392-PD180
Đăng ngày 04-11-2022 02:08:40 PM
Giá : 3.840.000 đ

Công suất:            180w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x295x89.5mm
Cân nặng              5.4kg

Đèn đường BRP392 180w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP392-AOC180
Đăng ngày 04-11-2022 02:07:10 PM
Giá : 3.620.000 đ

Công suất:            180w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x295x89.5mm
Cân nặng              5.4kg

Đèn đường BRP392 120w - 150w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP392-PD120150
Đăng ngày 04-11-2022 02:02:37 PM
Giá : 3.500.000 đ

Công suất:           120-150w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x295x89.5mm
Cân nặng              5.4kg

Đèn đường BRP392 120w - 150w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP392-AOC120150
Đăng ngày 04-11-2022 01:57:17 PM
Giá : 3.400.000 đ

Công suất:           120-150w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x295x89.5mm
Cân nặng              5.4kg

Đèn đường BRP391 70 - 90w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP)
Mã sản phẩm: INL-BRP391-PD7090
Đăng ngày 04-11-2022 01:27:36 PM
Giá : 2.860.000 đ

Công suất:           70-90w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x210x89.5mm
Cân nặng              4.6kg

Đèn đường BRP391 70 - 90w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC)
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP391AOC7090
Đăng ngày 04-11-2022 01:23:25 PM
Giá : 2.740.000 đ

Công suất:           70-90w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x210x89.5mm
Cân nặng              4.6kg

Đèn đường BRP391 50 - 65w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS DIM 5 cấp)
Mã sản phẩm: INL- SL03-BRP391-PD5065
Đăng ngày 04-11-2022 01:17:21 PM
Giá : 2.740.000 đ

Công suất:           50-60w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x210x89.5mm
Cân nặng              4.6kg

Đèn đường BRP391 50 - 65w (CHIP PL LUMILEDS 3030 NGUỒN PHILIPS AOC)
Mã sản phẩm: INL-SL03-BRP391-5060AOC
Đăng ngày 04-11-2022 01:07:24 PM
Giá : 2.580.000 đ

Công suất:           50-60w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen/w
Kích thước:   Ø492x210x89.5mm
Cân nặng              4.6kg

Đèn đường BRP374 ( 300w - Nguồn Philips DIM 5 CẤP)
Mã sản phẩm: INL-BRP374-PD5
Đăng ngày 04-11-2022 11:01:01 AM
Giá : 7.100.000 đ

Công suất:           300w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen
Kích thước:   Ø860x330x80mm
Cân nặng              11kg

Đèn đường BRP374 ( 300w - Nguồn Philips AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL02-BRP374-AOC3OOW
Đăng ngày 04-11-2022 10:57:29 AM
Giá : 6.800.000 đ

Công suất:           300w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       120 Lumen
Kích thước:   Ø860x330x80mm
Cân nặng              11kg

Đèn đường BRP374 ( 240w - Nguồn Philips DIM 5 CẤP )
Mã sản phẩm: INL-SL02-BRP374PD
Đăng ngày 04-11-2022 10:53:06 AM
Giá : 6.000.000 đ

Công suất:           240w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen
Kích thước:   Ø853x320x140mm
Cân nặng              11kg

Đèn đường BRP374 ( 240w - Nguồn Philips AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL02-BRP374AOC
Đăng ngày 04-11-2022 10:45:25 AM
Giá : 5.700.000 đ

Công suất:           240 - 300w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Phát Quang:       110 Lumen
Kích thước:   Ø853x320x140mm
Cân nặng              11kg

Đèn đường BRP371 ( 50W - 65W - NGUỒN PHILIPS DIM 5 CẤP )
Mã sản phẩm: INL-SL02-BRP371-PD5065
Đăng ngày 04-11-2022 10:06:36 AM
Giá : 3.060.000 đ

Công suất:             50-65w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông:       ~78000 Lumen
Kích thước:   Ø422x320x140mm
Cân nặng              5,7kg

Đèn đường BRP371 ( 50W - 65W - Nguồn Philips AOC )
Mã sản phẩm: INL-SL02-BRP371-AOC5065
Đăng ngày 04-11-2022 09:40:32 AM
Giá : 2.900.000 đ

Công suất:             50-65w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông:       ~78000 Lumen
Kích thước:   Ø422x320x140mm
Cân nặng              5,7kg

Đèn đường BRP 372 ( 120W - 150W - Nguồn Philips DIM 5 cấp )
Mã sản phẩm: INL-SL02-BRP372-PD120150
Đăng ngày 03-11-2022 09:27:11 AM
Giá : 3.920.000 đ

Công suất:             120-150w
Ánh sáng:   Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông:       15600 - 19500 Lumen
Kích thước:   Ø522x320x140mm
Cân nặng              8kg

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây