Đèn chiếu cây mũ nhôm đúc 9x3w Mới
Mã sản phẩm: INL-CCM9X3
Đăng ngày 31-01-2024 10:15:43 AM
Giá : 1.300.000 đ

 • Công suất:                          9x3w
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 1.400.000đ )
  Chip led                           CREE
  Kích thước:                125 x 180 x 245mm
  Điện áp:                    12V/24V/220V

Đèn chiếu cây hình chữ nhật 50w Mới
Mã sản phẩm: INL-CCPX50
Đăng ngày 25-01-2024 03:51:49 PM
Giá : 1.000.000 đ

 • Công suất:                          50W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 1.100.000đ )
  Chip led                  LUMILED - CREE
  Kích thước:                   285 x 233mm
  Điện áp:                    12V/24V/220V

Đèn chiếu cây hình chữ nhật 48w Mới
Mã sản phẩm: INL-CCHCN48
Đăng ngày 25-01-2024 02:48:05 PM
Giá : 1.500.000 đ

 • Công suất:                          48W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 1.600.000đ )
  Chip led                  LUMILED - CREE
  Kích thước:                   330 x 200mm
  Điện áp:                    12V/24V/220V

Đèn chiếu cây vuông có mũ 72w
Mã sản phẩm: INL-CCVCM230-72
Đăng ngày 24-01-2024 10:06:00 AM
Giá : 3.000.000 đ

 • Công suất:                          72W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 3.400.000đ )
  Chip led    LUMILED - BRIDGELUX - CREE
  Kích thước:                  230 x 230mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây vuông có mũ 48w
Mã sản phẩm: INL-CCVCM230-48
Đăng ngày 24-01-2024 09:54:03 AM
Giá : 2.400.000 đ

 • Công suất:                          48W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 2.600.000đ )
  Chip led    LUMILED - BRIDGELUX - CREE
  Kích thước:                  230 x 230mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây vuông có mũ 36w
Mã sản phẩm: INL-CCVCM190-36
Đăng ngày 23-01-2024 02:19:19 PM
Giá : 1.900.000 đ

 • Công suất:                          36W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 2.000.000đ )
  Chip led    LUMILED - BRIDGELUX - CREE
  Kích thước:                  190 x 190mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây vuông có mũ 24w
Mã sản phẩm: INL-CCVCM160-24
Đăng ngày 23-01-2024 11:48:05 AM
Giá : 1.300.000 đ

 • Công suất:                          24W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 1.400.000đ )
  Chip led    LUMILED - BRIDGELUX - CREE
  Kích thước:                  160 x 160mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây vuông có mũ 18w
Mã sản phẩm: INL-CCVM160
Đăng ngày 23-01-2024 10:10:57 AM
Giá : 1.100.000 đ

 • Công suất:                          18W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 1.200.000đ )
  Chip led    LUMILED - BRIDGELUX - CREE
  Kích thước:                  160 x 160mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây 2 đáy 50w
Mã sản phẩm: INL-CC2D230-50
Đăng ngày 22-01-2024 03:53:15 PM
Giá : 1.500.000 đ

 • Công suất:                          50W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 1.700.000đ )
  Chip led    LUMILED - BRIDGELUX - CREE
  Kích thước:                  230 x 260mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây 2 đáy 36w
Mã sản phẩm: INL-CC2D230-36
Đăng ngày 22-01-2024 03:32:40 PM
Giá : 1.200.000 đ

 • Công suất:                          36W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 1.260.000đ )
  Chip led    LUMILED - BRIDGELUX - CREE
  Kích thước:                  230 x 260mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây 2 đáy 24w
Mã sản phẩm: INL-CC2D180-24
Đăng ngày 22-01-2024 02:48:01 PM
Giá : 860.000 đ

 • Công suất:                          24W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 900.000đ )
  Chip led    LUMILED - BRIDGELUX - CREE
  Kích thước:                  180 x 230mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây 2 đáy 18w
Mã sản phẩm: INL-CC2D180-18
Đăng ngày 22-01-2024 02:32:17 PM
Giá : 780.000 đ

 • Công suất:                          18W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 820.000đ )
  Chip led    LUMILED - BRIDGELUX - CREE
  Kích thước:                  180 x 230mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây 2 đáy 15w
Mã sản phẩm: INL-CC2D150-15
Đăng ngày 22-01-2024 11:58:14 AM
Giá : 660.000 đ

 • Công suất:                          15W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 680.000đ )
  Chip led    LUMILED - BRIDGELUX - CREE
  Kích thước:                  150 x 200mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây 2 đáy 12w
Mã sản phẩm: INL-CC2D150-12
Đăng ngày 19-01-2024 02:06:16 PM
Giá : 640.000 đ

 • Công suất:                          12W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 660.000đ )
  Chip led    LUMILED - BRIDGELUX - CREE
  Kích thước:                  150 x 200mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây 2 đáy 9w
Mã sản phẩm: INL-CC2D130-9W
Đăng ngày 19-01-2024 01:34:05 PM
Giá : 560.000 đ

 • Công suất:                          9W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 580.000đ )
  Chip led    LUMILED - BRIDGELUX - CREE
  Kích thước:                  130 x 160mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây 2 đáy 6w
Mã sản phẩm: INL-CC2D95-6W
Đăng ngày 19-01-2024 11:41:03 AM
Giá : 400.000 đ

 • Công suất:                          6W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 420.000đ )
  Chip led    LUMILED - BRIDGELUX - CREE
  Kích thước:                   95 x 130mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây tròn 36w
Mã sản phẩm: INL-CCX235-24
Đăng ngày 15-01-2024 03:23:18 PM
Giá : 890.000 đ

 • Công suất:                          36W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 960.000đ )
  Chip led            LUMILED - BRIDGELUX
  Kích thước:                   235 x 260mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây tròn 24w
Mã sản phẩm: INL-CCX205-24
Đăng ngày 15-01-2024 02:27:41 PM
Giá : 760.000 đ

 • Công suất:                          18W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 840.000đ )
  Chip led            LUMILED - BRIDGELUX
  Kích thước:                   205 x 260mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây tròn 18w
Mã sản phẩm: INL-CCX185-18
Đăng ngày 15-01-2024 02:11:52 PM
Giá : 670.000 đ

 • Công suất:                          18W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 740.000đ )
  Chip led            LUMILED - BRIDGELUX
  Kích thước:                   185 x 230mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây tròn 15w
Mã sản phẩm: INL-CCX155-15
Đăng ngày 15-01-2024 09:37:26 AM
Giá : 540.000 đ

 • Công suất:                          15W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 560.000đ )
  Chip led            LUMILED - BRIDGELUX
  Kích thước:                   155 x 190mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây tròn 12w
Mã sản phẩm: INL-CCX155-12
Đăng ngày 12-01-2024 01:31:21 PM
Giá : 480.000 đ

 • Công suất:                          12W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 520.000đ )
  Chip led            LUMILED - BRIDGELUX
  Kích thước:                   155 x 190mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây tròn 9w
Mã sản phẩm: INL-CCX155-09
Đăng ngày 12-01-2024 10:48:16 AM
Giá : 420.000 đ

 • Công suất:                          9W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 480.000đ )
  Chip led            LUMILED - BRIDGELUX
  Kích thước:                   155 x 190mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn chiếu cây tròn 6w
Mã sản phẩm: INL-CCX125
Đăng ngày 11-01-2024 01:19:48 PM
Giá : 370.000 đ

 • Công suất:                          6W
  Ánh sáng:               Trắng/ Nắng/ Vàng 
   Màu RRB liên hệ SĐT để đặt hàng
                  ( giá 400.000đ )
  Chip led            LUMILED - BRIDGELUX
  Kích thước:                   125 x 150mm
  Điện áp:                   12V/24V/220V

Đèn nấm sân vườn Vuông đế dài 7w - Cao 600mm
Mã sản phẩm: INL-NSVDD7W-600
Đăng ngày 09-01-2024 04:47:49 PM
Giá : 820.000 đ

Công suất:              7W
Ánh sáng:    Trắng/ Nắng/ Vàng 
 Màu RRB liên hệ SĐT
Chip led         BRIDGELUX
Kích thước:   108 x 108 x H600mm
Điện áp:        12V/24V/220V

Đèn nấm sân vườn Vuông đế dài 7w - Cao 400mm
Mã sản phẩm: INL-NSVDD7W-400
Đăng ngày 09-01-2024 03:32:50 PM
Giá : 740.000 đ

Công suất:              7W
Ánh sáng:    Trắng/ Nắng/ Vàng 
 Màu RRB liên hệ SĐT
Chip led         BRIDGELUX
Kích thước:   108 x 108 x H400mm
Điện áp:        12V/24V/220V

Đèn nấm sân vườn vuông đế ngắn 7w - Cao 800mm
Mã sản phẩm: INL-NSVDN7W-800
Đăng ngày 09-01-2024 02:24:36 PM
Giá : 940.000 đ

Công suất:              7W
Ánh sáng:    Trắng/ Nắng/ Vàng 
 Màu RRB liên hệ SĐT
Phát Quang:      80 - 100 Lumen/w
Kích thước:   108 x 108 x H800mm
Điện áp:        12V/24V/220V

Đèn nấm sân vườn vuông đế ngắn 7w - Cao 400mm
Mã sản phẩm: INL-NSVDN7W-400
Đăng ngày 09-01-2024 01:41:20 PM
Giá : 760.000 đ

Công suất:              7W
Ánh sáng:    Trắng/ Nắng/ Vàng 
 Màu RRB liên hệ SĐT
Phát Quang:      80 - 100 Lumen/w
Kích thước:   108 x 108 x H400mm
Điện áp:        12V/24V/220V

Đèn nấm sân vườn 4 thanh vuông cao cấp 10w - cao 800mm
Mã sản phẩm: INL-NSV4T-800
Đăng ngày 09-01-2024 09:06:15 AM
Giá : 1.100.000 đ

Công suất:              10W
Ánh sáng:    Trắng/ Nắng/ Vàng 
 Màu RRB liên hệ SĐT
Phát Quang:      80 - 100 Lumen/w
Kích thước:   120 x 120 x H600mm
Điện áp:        12V/24V/220V

Đèn nấm sân vườn 4 thanh vuông cao cấp 10w - cao 600mm
Mã sản phẩm: INL-NSV4T10W-600
Đăng ngày 09-01-2024 09:04:30 AM
Giá : 1.000.000 đ

Công suất:              10W
Ánh sáng:    Trắng/ Nắng/ Vàng 
 Màu RRB liên hệ SĐT
Phát Quang:      80 - 100 Lumen/w
Kích thước:   120 x 120 x H600mm
Điện áp:        12V/24V/220V

Đèn nấm sân vườn 4 thanh vuông cao cấp 10w - cao 400mm
Mã sản phẩm: INL-NSV4T10W-400
Đăng ngày 09-01-2024 09:00:13 AM
Giá : 900.000 đ

Công suất:              10W
Ánh sáng:    Trắng/ Nắng/ Vàng 
 Màu RRB liên hệ SĐT
Phát Quang:      80 - 100 Lumen/w
Kích thước:   120 x 120 x H400mm
Điện áp:        12V/24V/220V

Danh mục sản phẩm

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây