Đèn LED âm trần Downlight 15W mẫu DTD
Mã sản phẩm: INL-DTD15-170/(x)
Đăng ngày 08-08-2023 06:40:48 AM
Giá : 295.000 đ

 •  
  • Công suất:                    15w
   Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
   Quang thông:              1500 Lumen
   Kích thước:          Ø105*D145*H30
   Giá PMMA              Không có
   Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               140,000
    

   * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 12W - 3 chế độ - mẫu DTD vỏ đen
Mã sản phẩm: INL-DTD12-145/SE3D
Đăng ngày 08-08-2023 06:20:02 AM
Giá : 298.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              1200 Lumen
  Kích thước:           Ø105*D145*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 12W mẫu DTD vỏ đen
Mã sản phẩm: INL-DTD12-145/(x)D
Đăng ngày 08-08-2023 06:13:28 AM
Giá : 262.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              1200 Lumen
  Kích thước:         Ø105*D145*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTD mặt ngang 145mm - vỏ đen
Mã sản phẩm: DTD09-145/SE3D
Đăng ngày 08-08-2023 05:57:54 AM
Giá : 291.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              900 Lumen
  Kích thước:         Ø090*D145*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTD mặt ngang 145mm vỏ đen
Mã sản phẩm: INL--DTD09-145/(x)
Đăng ngày 08-08-2023 05:50:36 AM
Giá : 251.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              900 Lumen
  Kích thước:         Ø090*D145*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 12W mẫu DTD
Mã sản phẩm: INL-DTD12-145/(x)
Đăng ngày 21-10-2022 05:13:37 AM
Giá : 247.000 đ

Công suất:                    12w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:              1200 Lumen
Kích thước:         Ø105*D145*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 5W mẫu DTD
Mã sản phẩm: INL-DTD05-100/(x)
Đăng ngày 20-10-2022 04:53:44 AM
Giá : 151.000 đ

Công suất:                    5w
Ánh sáng:     Vàng - Trung tính - Trắng    
Quang thông:              500 Lumen
Kích thước:           Ø70*D100*H30 
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 5W 3 chế độ mẫu DTD
Mã sản phẩm: INL-DTD05-100/SE3
Đăng ngày 20-10-2022 04:51:12 AM
Giá : 175.000 đ

 • Công suất:                    5w
  Ánh sáng:     Vàng - Trung tính - Trắng    
  Quang thông:              500 Lumen
  Kích thước:           Ø70*D100*H30 
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTD ( Mặt ngang 100mm )
Mã sản phẩm: INL-DTD07-100/(x)
Đăng ngày 20-10-2022 04:46:51 AM
Giá : 155.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              700 Lumen
  Kích thước:          Ø70*D100*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTD ( Mặt ngang 100mm )
Mã sản phẩm: INL - DTD07-100/SE3
Đăng ngày 20-10-2022 04:42:54 AM
Giá : 180.000 đ

Công suất:                    7w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:              700 Lumen
Kích thước:         Ø105*D145*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTD ( mặt ngang 120mm)
Mã sản phẩm: INL-DTD07-120/(x)
Đăng ngày 20-10-2022 04:26:04 AM
Giá : 197.000 đ

 •  
  • Công suất:                    7w
   Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
   Quang thông:              700 Lumen
   Kích thước:          Ø090*D120*H30
   Giá PMMA              Không có
   Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
    

   * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTD ( mặt ngang 120 )
Mã sản phẩm: INL-DTD07-120/SE3
Đăng ngày 20-10-2022 04:17:01 AM
Giá : 222.000 đ

 •  
  • Công suất:                    7w
   Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
   Quang thông:              700 Lumen
   Kích thước:          Ø090*D120*H30
   Giá PMMA              Không có
   Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
    

   * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTD mặt ngang 120mm vỏ đen
Mã sản phẩm: INL-DTD07-120/(x)D
Đăng ngày 19-10-2022 04:00:22 AM
Giá : 209.000 đ

Công suất:                    7w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:              700 Lumen
Kích thước:         Ø090*D120*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTD vỏ đen
Mã sản phẩm: INL-DTD07-120/SE3D
Đăng ngày 19-10-2022 03:58:42 AM
Giá : 232.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:               3 chế độ             
  Quang thông:              700 Lumen
  Kích thước:         Ø090*D120*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTD mặt ngang 120mm - vỏ đen
Mã sản phẩm: INL-DTD09-120/(x)D
Đăng ngày 19-10-2022 03:56:17 AM
Giá : 227.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              900 Lumen
  Kích thước:         Ø090*D120*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ               125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTD mặt ngang 120mm - vỏ đen
Mã sản phẩm: INL-DTD09-120/SE3D
Đăng ngày 19-10-2022 03:48:59 AM
Giá : 266.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              900 Lumen
  Kích thước:         Ø090*D120*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần đôi 2x7W mẫu DTD ( 2 MÀU )
Mã sản phẩm: INL-DTD2x07-120/(x)
Đăng ngày 18-10-2022 05:59:02 AM
Giá : 444.000 đ

 • Công suất:             7x2w ( 1 bên 7w )
  Ánh sáng:     Vàng - Trung tính - Trắng    
  Quang thông:              1680 Lumen
  Kích thước:     C90x200*D120x230*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              250,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần đôi 2x7W 3 chế độ mẫu DTD ( 2 MÀU )
Mã sản phẩm: INL-DTD2x07-120/SE3
Đăng ngày 18-10-2022 05:06:59 AM
Giá : 486.000 đ

 • Công suất:             7x2w ( 1 bên 7w )
  Ánh sáng:     Vàng - Trung tính - Trắng    
  Quang thông:              1680 Lumen
  Kích thước:     C90x200*D120x230*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần đôi 2x9W mẫu DTD ( 2 MÀU )
Mã sản phẩm: INL-DTD2x09-120/(x)
Đăng ngày 18-10-2022 05:02:46 AM
Giá : 476.000 đ

Công suất:             9x2w ( 1 bên 9w )
Ánh sáng:     Vàng - Trung tính - Trắng    
Quang thông:              2160 Lumen
Kích thước:     C90x200*D120x230*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              250,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần đôi 2x9W 3 chế độ mẫu DTD ( 2 MÀU )
Mã sản phẩm: INL-DTD2x09-120/SE3
Đăng ngày 18-10-2022 04:48:49 AM
Giá : 528.000 đ

 • Công suất:             9x2w ( 1 bên 9w )
  Ánh sáng:     Vàng - Trung tính - Trắng    
  Quang thông:              2160 Lumen
  Kích thước:     C90x200*D120x230*H30
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần downlight 9w DTF120 viền bạc
Mã sản phẩm: INL- DTF09-120/(x)B
Đăng ngày 14-06-2022 05:12:09 AM
Giá : 199.000 đ

 • Công suất:                         9w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                   900 Lumen
  Kích thước:               Ø085*D115*H35
  Giá PMMA                    Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                    125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần downlight 9w 3 chế độ DTF120 viền bạc ( Mặt ngang 115 )
Mã sản phẩm: INL- DTF07-120/(x)B
Đăng ngày 13-06-2022 06:13:38 AM
Giá : 234.000 đ

Công suất:                        9w
Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                  900 Lumen
Kích thước:             Ø085*D115*H35
Giá PMMA                   Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                   Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led âm trần downlight 12w 3 chế độ ( mặt ngang 145 )
Mã sản phẩm: INL-DTD12-145/SE3
Đăng ngày 13-06-2022 05:00:15 AM
Giá : 283.000 đ

 • Công suất:                    12w
  Ánh sáng:     Vàng - Trung tính - Trắng    
  Quang thông:              1200 Lumen
  Kích thước:           Ø105*D145*H30 
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led âm trần downlight 9w 3 chế độ DTD ( mặt ngang 145 )
Mã sản phẩm: INL-DTD09-145/SE3
Đăng ngày 13-06-2022 04:53:22 AM
Giá : 276.000 đ

 • Công suất:                    9w
  Ánh sáng:     Vàng - Trung tính - Trắng    
  Quang thông:               900 Lumen
  Kích thước:           Ø105*D145*H30 
  Giá PMMA              Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led âm trần downlight 7w 3 chế độ DTD ( mặt ngang 120mm)
Mã sản phẩm: INL-DTD07-120/(x
Đăng ngày 13-06-2022 04:51:07 AM
Giá : 220.000 đ

 • Công suất:                    7w
  Ánh sáng:      Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:              700 Lumen
  Kích thước:          Ø090*D120*H30
  Giá PMMA                Không có
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led âm trần downlight 9w mẫu DTD ( mặt ngang 145 )
Mã sản phẩm: INL-DTD09-145/(x)
Đăng ngày 11-06-2022 05:21:22 AM
Giá : 236.000 đ

Công suất:                    9w
Ánh sáng:     Vàng - Trung tính - Trắng    
Quang thông:               900 Lumen
Kích thước:           Ø105*D145*H30 
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn led âm trần downlight 9w mẫu DTD ( mặt ngang 120mm)
Mã sản phẩm: INL-DTD09-120/(x)
Đăng ngày 11-06-2022 05:18:25 AM
Giá : 215.000 đ

Công suất:                    9w
Ánh sáng:     Vàng - Trung tính - Trắng    
Quang thông:               900 Lumen
Kích thước:           Ø090*D120*H30
Giá PMMA              Không có
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ              125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây