Đèn LED âm trần chỉnh hướng 10W mẫu DCH
Mã sản phẩm: INL-DCH10-085/(x)
Đăng ngày 30-08-2023 03:30:03 AM
Giá : 341.000 đ

 • Công suất:                              10w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                         1200 Lumen
  Kích thước:                    Ø75*D085*H075
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        137,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 5W mẫu DCH
Mã sản phẩm: INL-DCH05-065/(x)
Đăng ngày 30-08-2023 03:18:13 AM
Giá : 341.000 đ

 • Công suất:                              5w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                         600 Lumen
  Kích thước:                    Ø55*D065*H065
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 12W mẫu DCH 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-DCH12-085/CB3
Đăng ngày 30-08-2023 02:57:29 AM
Giá : 488.000 đ

 • Công suất:                              12w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       1440 Lumen
  Kích thước:                    Ø75*D085*H075
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 12W mẫu DCH
Mã sản phẩm: INL-DCH12-080/(x)
Đăng ngày 30-08-2023 02:48:55 AM
Giá : 379.000 đ

 • Công suất:                              12w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       1440 Lumen
  Kích thước:                    Ø75*D085*H075
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 7W mẫu DCH 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-DCH07-065/CB3
Đăng ngày 30-08-2023 02:43:37 AM
Giá : 450.000 đ

 • Công suất:                              7w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       840 Lumen
  Kích thước:                    Ø55*D065*H065
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 7W mẫu DCH
Mã sản phẩm: INL-DCH07-065/(x)
Đăng ngày 30-08-2023 02:40:23 AM
Giá : 348.000 đ

 • Công suất:                              7w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       840 Lumen
  Kích thước:                    Ø55*D065*H065
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 12W mẫu DCE 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-DCE12-115/CB3
Đăng ngày 16-09-2022 09:46:32 PM
Giá : 408.000 đ

Công suất:                              12w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       1440 Lumen
Kích thước:                      Ø095*D115*H60
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 30W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE30-170/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 09:41:29 PM
Giá : 638.000 đ

Công suất:                              30w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       3600 Lumen
Kích thước:                      Ø145*D170*H85
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 24W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE24-170/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 09:37:30 PM
Giá : 580.000 đ

 • Công suất:                              24w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       2880 Lumen
  Kích thước:                      Ø145*D170*H85
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 20W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE20-140/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:56:15 AM
Giá : 444.000 đ

Công suất:                              20w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       2400 Lumen
Kích thước:                      Ø115*D140*H75
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 18W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE18-140/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:46:53 AM
Giá : 415.000 đ

Công suất:                              18w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       2160 Lumen
Kích thước:                      Ø115*D140*H75
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 15W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE15-140/CB(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:41:15 AM
Giá : 404.000 đ

 • Công suất:                              18w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       2160 Lumen
  Kích thước:                      Ø115*D140*H75
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 12W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE12-115/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:34:30 AM
Giá : 330.000 đ

 • Công suất:                              12w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       1440 Lumen
  Kích thước:                      Ø095*D115*H60
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 5W mẫu DCE lỗ khoét 75
Mã sản phẩm: INL-DCE05-095/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:28:25 AM
Giá : 204.000 đ

 • Công suất:                              5w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       600 Lumen
  Kích thước:                      Ø075*D095*H45
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 7W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE07-095/CB(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:22:05 AM
Giá : 206.000 đ

 • Công suất:                              7w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       840 Lumen
  Kích thước:                    Ø075*D095*H45
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 5W mẫu DCE khoét lỗ 50
Mã sản phẩm: INL-DCE05-070/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:14:53 AM
Giá : 198.000 đ

 • Công suất:                              5w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       840 Lumen
  Kích thước:                    Ø075*D095*H45
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 3W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE03-070/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:00:00 AM
Giá : 157.000 đ

 • Công suất:                              3w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       360 Lumen
  Kích thước:                    Ø050*D070*H40
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 12W mẫu DCD 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-DCD12-110/CB3
Đăng ngày 15-09-2022 11:33:32 PM
Giá : 456.000 đ

 • Công suất:                              12w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       1440 Lumen
  Kích thước:                    Ø095*D110*H80
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 7W mẫu DCD 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-DCD07-090/(x)
Đăng ngày 15-09-2022 11:25:55 PM
Giá : 426.000 đ

Công suất:                              7w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       840 Lumen
Kích thước:                    Ø075*D090*H70
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 10W mẫu DCD lỗ khoét 90
Mã sản phẩm: INL-DCD10-110/(x)
Đăng ngày 15-09-2022 11:20:52 PM
Giá : 455.000 đ

 • Công suất:                              10w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       1200 Lumen
  Kích thước:                    Ø090*D110*H85
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 10W mẫu DCF lỗ khoét 75
Mã sản phẩm: INL-DCD10-090/(x)
Đăng ngày 15-09-2022 11:16:14 PM
Giá : 912.000 đ

 • Công suất:                              10w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                        1200 Lumen
  Kích thước:                    Ø075*D090*H70
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 7W mẫu DCD
Mã sản phẩm: INL-DCF7-095/CB(x)
Đăng ngày 15-09-2022 11:01:34 PM
Giá : 438.000 đ

Công suất:                              7w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       840 Lumen
Kích thước:                    Ø075*D090*H70
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 7W mẫu DCD 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-DCD07-090/CB3
Đăng ngày 15-09-2022 10:35:37 PM
Giá : 426.000 đ

Công suất:                              7w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       840 Lumen
Kích thước:                    Ø080*D090*H70
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 30W mẫu DCD
Mã sản phẩm: INL-DCD30-170/(x)
Đăng ngày 15-09-2022 07:52:43 PM
Giá : 926.000 đ

Công suất:                              30w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       3600 Lumen
Kích thước:                    Ø145*D170*H115
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 24W mẫu DCD
Mã sản phẩm: INL-DCD24-170/(x)
Đăng ngày 13-09-2022 12:55:24 AM
Giá : 888.000 đ

 • Công suất:                              24w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       2880 Lumen
  Kích thước:                    Ø145*D170*H115
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 20W mẫu DCD
Mã sản phẩm: INL-DCD20-135/(x)
Đăng ngày 13-09-2022 12:49:55 AM
Giá : 637.000 đ

Công suất:                              20w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       2400 Lumen
Kích thước:                    Ø115*D135*H100
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 18W mẫu DCD
Mã sản phẩm: INL-DCD18-135/(x)
Đăng ngày 13-09-2022 12:41:51 AM
Giá : 653.000 đ

 • Công suất:                              18w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       2160 Lumen
  Kích thước:                    Ø115*D135*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 15W mẫu DCD
Mã sản phẩm: INL-DCD15-135/(x)
Đăng ngày 13-09-2022 12:31:57 AM
Giá : 636.000 đ

 • Công suất:                              15w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       1800 Lumen
  Kích thước:                    Ø115*D135*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Danh mục sản phẩm

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây