Đèn LED âm trần chỉnh hướng 10W mẫu DCH
Mã sản phẩm: INL-DCH10-085/(x)
Đăng ngày 30-08-2023 03:30:03 AM
Giá : 341.000 đ

 • Công suất:                              10w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                         1200 Lumen
  Kích thước:                    Ø75*D085*H075
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        137,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 5W mẫu DCH
Mã sản phẩm: INL-DCH05-065/(x)
Đăng ngày 30-08-2023 03:18:13 AM
Giá : 341.000 đ

 • Công suất:                              5w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                         600 Lumen
  Kích thước:                    Ø55*D065*H065
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 12W mẫu DCH 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-DCH12-085/CB3
Đăng ngày 30-08-2023 02:57:29 AM
Giá : 488.000 đ

 • Công suất:                              12w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       1440 Lumen
  Kích thước:                    Ø75*D085*H075
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 12W mẫu DCH
Mã sản phẩm: INL-DCH12-080/(x)
Đăng ngày 30-08-2023 02:48:55 AM
Giá : 379.000 đ

 • Công suất:                              12w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       1440 Lumen
  Kích thước:                    Ø75*D085*H075
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 7W mẫu DCH 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-DCH07-065/CB3
Đăng ngày 30-08-2023 02:43:37 AM
Giá : 450.000 đ

 • Công suất:                              7w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       840 Lumen
  Kích thước:                    Ø55*D065*H065
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 7W mẫu DCH
Mã sản phẩm: INL-DCH07-065/(x)
Đăng ngày 30-08-2023 02:40:23 AM
Giá : 348.000 đ

 • Công suất:                              7w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       840 Lumen
  Kích thước:                    Ø55*D065*H065
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 12W mẫu DCE 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-DCE12-115/CB3
Đăng ngày 16-09-2022 09:46:32 PM
Giá : 408.000 đ

Công suất:                              12w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       1440 Lumen
Kích thước:                      Ø095*D115*H60
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 30W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE30-170/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 09:41:29 PM
Giá : 638.000 đ

Công suất:                              30w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       3600 Lumen
Kích thước:                      Ø145*D170*H85
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 24W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE24-170/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 09:37:30 PM
Giá : 580.000 đ

 • Công suất:                              24w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       2880 Lumen
  Kích thước:                      Ø145*D170*H85
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 20W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE20-140/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:56:15 AM
Giá : 444.000 đ

Công suất:                              20w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       2400 Lumen
Kích thước:                      Ø115*D140*H75
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 18W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE18-140/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:46:53 AM
Giá : 415.000 đ

Công suất:                              18w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       2160 Lumen
Kích thước:                      Ø115*D140*H75
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 15W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE15-140/CB(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:41:15 AM
Giá : 404.000 đ

 • Công suất:                              18w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       2160 Lumen
  Kích thước:                      Ø115*D140*H75
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 12W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE12-115/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:34:30 AM
Giá : 330.000 đ

 • Công suất:                              12w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       1440 Lumen
  Kích thước:                      Ø095*D115*H60
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 5W mẫu DCE lỗ khoét 75
Mã sản phẩm: INL-DCE05-095/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:28:25 AM
Giá : 204.000 đ

 • Công suất:                              5w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       600 Lumen
  Kích thước:                      Ø075*D095*H45
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 7W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE07-095/CB(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:22:05 AM
Giá : 206.000 đ

 • Công suất:                              7w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       840 Lumen
  Kích thước:                    Ø075*D095*H45
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 5W mẫu DCE khoét lỗ 50
Mã sản phẩm: INL-DCE05-070/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:14:53 AM
Giá : 198.000 đ

 • Công suất:                              5w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       840 Lumen
  Kích thước:                    Ø075*D095*H45
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn LED âm trần chỉnh hướng 3W mẫu DCE
Mã sản phẩm: INL-DCE03-070/(x)
Đăng ngày 16-09-2022 12:00:00 AM
Giá : 157.000 đ

 • Công suất:                              3w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       360 Lumen
  Kích thước:                    Ø050*D070*H40
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 12W mẫu DCD 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-DCD12-110/CB3
Đăng ngày 15-09-2022 11:33:32 PM
Giá : 456.000 đ

 • Công suất:                              12w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       1440 Lumen
  Kích thước:                    Ø095*D110*H80
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 7W mẫu DCD 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-DCD07-090/(x)
Đăng ngày 15-09-2022 11:25:55 PM
Giá : 426.000 đ

Công suất:                              7w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       840 Lumen
Kích thước:                    Ø075*D090*H70
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 10W mẫu DCD lỗ khoét 90
Mã sản phẩm: INL-DCD10-110/(x)
Đăng ngày 15-09-2022 11:20:52 PM
Giá : 455.000 đ

 • Công suất:                              10w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       1200 Lumen
  Kích thước:                    Ø090*D110*H85
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 10W mẫu DCF lỗ khoét 75
Mã sản phẩm: INL-DCD10-090/(x)
Đăng ngày 15-09-2022 11:16:14 PM
Giá : 912.000 đ

 • Công suất:                              10w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                        1200 Lumen
  Kích thước:                    Ø075*D090*H70
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 7W mẫu DCD
Mã sản phẩm: INL-DCF7-095/CB(x)
Đăng ngày 15-09-2022 11:01:34 PM
Giá : 438.000 đ

Công suất:                              7w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       840 Lumen
Kích thước:                    Ø075*D090*H70
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        125,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 7W mẫu DCD 3 chế độ
Mã sản phẩm: INL-DCD07-090/CB3
Đăng ngày 15-09-2022 10:35:37 PM
Giá : 426.000 đ

Công suất:                              7w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       840 Lumen
Kích thước:                    Ø080*D090*H70
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 30W mẫu DCD
Mã sản phẩm: INL-DCD30-170/(x)
Đăng ngày 15-09-2022 07:52:43 PM
Giá : 926.000 đ

Công suất:                              30w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       3600 Lumen
Kích thước:                    Ø145*D170*H115
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        Không có
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 24W mẫu DCD
Mã sản phẩm: INL-DCD24-170/(x)
Đăng ngày 13-09-2022 12:55:24 AM
Giá : 888.000 đ

 • Công suất:                              24w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       2880 Lumen
  Kích thước:                    Ø145*D170*H115
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 20W mẫu DCD
Mã sản phẩm: INL-DCD20-135/(x)
Đăng ngày 13-09-2022 12:49:55 AM
Giá : 637.000 đ

Công suất:                              20w
Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
Quang thông:                       2400 Lumen
Kích thước:                    Ø115*D135*H100
Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
              + Nguồn Innolamp  
Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
 

* Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 18W mẫu DCD
Mã sản phẩm: INL-DCD18-135/(x)
Đăng ngày 13-09-2022 12:41:51 AM
Giá : 653.000 đ

 • Công suất:                              18w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       2160 Lumen
  Kích thước:                    Ø115*D135*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Đèn âm trần chỉnh hướng 15W mẫu DCD
Mã sản phẩm: INL-DCD15-135/(x)
Đăng ngày 13-09-2022 12:31:57 AM
Giá : 636.000 đ

 • Công suất:                              15w
  Ánh sáng:                Vàng - Trung Tính - Trắng    
  Quang thông:                       1800 Lumen
  Kích thước:                    Ø115*D135*H100
  Cấu hình               + Chip LED Bridgelux
                + Nguồn Innolamp  
  Giá nguồn Dimmer cho đèn 1 chế độ                        140,000
   

  * Lưu ý đèn dùng nguồn Dimmer bảo hành 2 năm

Thông tin liên hệ

Banner cuối trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây